Fórum Zdravého města 2008

Najdi 10 největších problémů města

V pondělí 13. 10. od 16 hodin se v prostorách Národního domu uskutečnilo již třetí Fórum Zdravého města Ústí nad Labem. Tématem letošního Fóra bylo hledání 10 nejpalčivějších problémů, které trápí občany našeho města. Fórum bylo zahájeno vystoupením taneční skupiny žáků ze Základní umělecké školy Evy Randové, a pak už všechny účastníky, kterých se sešlo sedm desítek, přivítal politik Zdravého města, náměstek, Mgr. Arno Fišera. Pro všechny byla také připravena prezentace Strategie rozvoje města a představeny byly akce, které Zdravé město v letošním roce organizovalo. V průběhu celého podvečera byla všem diskutujícím nabídnuta možnost ochutnávky biovýrobků a změření cholesterolu či krevního tlaku.

Dle Plánu zdraví a kvality života bylo vytyčeno pět oblastí, ve kterých mohli účastníci Fóra diskutovat s odborníky z řad zaměstnanců magistrátu města, partnerských organizací Projektu Zdravé město a politiky na danou problematiku. Z diskuze v každé oblasti vzešly dva až tři problémy, které by se podle přítomných měly v nejbližší době řešit.
O vytyčených problémech následně hlasovali všichni účastníci Fóra. Z hlasování vyplynulo, že nejvíc by se město mělo zaměřit na podporu volnočasových aktivit. Diskuzi v sále vyvolala otázka dopravy, nikoho tedy nepřekvapilo, že kvalitní veřejná doprava (MHD) se umístila na druhém místě v pořadí. „Bronzový“ stupeň obsadil problém, který si občané definovali jako „čistota ve městě“.
Dále by občané rádi viděli změny v údržbě zeleně, kvality ovzduší, stavu průmyslových zón, atraktivity vstupu do města či ve zvýšení kapacity ústavních zařízení.

Výstupy z diskuze budou ověřeny následnou anketou a toto ověřené pořadí bude předloženo zastupitelstvu města k projednání.

Fotogalerie