Jarní slyšení

Ústecký parlament dětí a mládeže je uskupením dětských zástupců jednotlivých základních a středních škol v bývalém Ústeckém okrese.

Cílem aktivit parlamentu, je naplňování myšlenky participace dětí a mládeže při rozhodování ve věcech veřejných. Tato skutečnost je i důvodem, proč každoročně pořádáme „Ústecké dětské slyšení“, které je setkáním dětské veřejnosti s představiteli města, odborníky v různých oborech a významnými občany našeho města.

Letošní jarní „Ústecké dětské slyšení“, konané poprvé i ve spolupráci s projektem Zdravé město a místní Agenda 21 se konalo v úterý 18.dubna od 15.hodin v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem.Tématem setkání byla doprava v našem městě.

Hovořilo se o:

 • městské hromadné dopravě
 • narůstající automobilové dopravě
 • nedostatečném zajištění parkovacích ploch
 • možnostech lodní dopravy a jejím významu pro naše město
 • aktivitách vedoucích k využívání hromadné dopravy namísto individuální
 • protipovodňových opatřeních na nábřežních komunikacích města
 • přestavbě a nové podobě středu města
 • povrchovém krytí na nově upravovaných komunikacích /náměstí a chodníky/
 • rekonstrukci a přestavbě hlavního vlakového nádraží
 • kázni resp. nekázni některých spoluobčanů – pejskařů
 • přístupových cestách na opravenou dominantu města – na Větruši

Na dotazy asi stovky přítomných dětí odpovídali téměř 2 hodiny všichni z přítomných hostů, kteří zároveň vyhodnotili nejzajímavější, nejvtipnější a nejodbornější dotazy.Jejich autoři byli závěrem odměněni pozornostmi věnovanými z projektu Zdravé město a místní Agenda21.