Pět klíčů k bezpečnému stravování

Zdravé město Ústí nad Labem zařadilo do Katalogu aktivit Plánu zdraví a kvality života  pro rok 2006, pro oblast vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů – komunikace – media, realizaci projektu „ Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Jedná se o projekt, jehož nositelem je Ústav zemědělských a potravinářských informací se sídlem v Praze /ÚZPI Praha/.
Součástí projektu je hudebně vzdělávací program  pro děti MŠ s názvem „Přijede k nám návštěva“ . Ve dnech 28.  a 29.3.2006 byl uveden v pěti ústeckých mateřských školách. Byly to MŠ: Kytička – Pod Vodojemem,  Rabasova - Dobětice, Centrum – Velká Hradební, Sukova – Střekov, Pomněnka – Krásné Březno. V každé školce dostaly děti od Informačního centra bezpečnosti potravin ÚZPI propagační materiály k bezpečným potravinám a k dalšímu využití i CD s písničkami, s nimiž se seznámily během hudebního představení v podání umělecké dvojice Vanda a Standa.

Ústí nad Labem bylo první mimopražskou lokalitou, kde byla zahájena realizace projektu ÚZPI Praha, kde cílovou skupinou projektu jsou děti z mateřských škol. Celá akce proběhla pod záštitou náměstka primátora Mgr. Tomáše Jelínka, který je současně politikem Projektu Zdravé město Ústí nad Labem.
Náměstek primátora se společně s ředitelem ÚZPI Ing. Josefem Vozkou, s MUDr. Vladimírem Říhou – poslancem Parlamentu ČR a republikovým garantem projektu, s MUDr. Stanislavou Richterovou ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a se zástupcem ředitele Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Jozefem Králem zúčastnili nejenom vlastního představení, ale i následujícího setkání s dětmi a novináři Ústeckého deníku.
Součástí akce pro děti i dospělé účastníky, byla pestrobarevná nabídka ochutnávky čerstvého ovoce a zeleniny, kterou nápaditě připravil personál premiérové MŠ Kytička.

Finančně byla akce zajištěna v rámci městského rozpočtu pro Projekt Zdravé město Ústí nad Labem. Na podzim letošního roku bude realizace akce pokračovat v dalších ústeckých mateřských školách.
Je předpoklad, že  „Přijede k nám návštěva“, pořad projektu „Pět klíčů k bezpečnému stravování“ Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, prostřednictvím Projektu Zdravé město Ústí nad Labem, přispěje k upevnění návyků zdravého životního stylu dětí a přispěje k tomu, aby Ústí nad Labem bylo skutečně zdravým městem.


Zdravé město


ÚZPI Praha

 


 


Ústecký deník 29. 3. 2006