Zdravé město Ústí nad Labem oceněno titulem "Skokan roku"

V Kongresovém centru v Průhonicích proběhla 6.prosince 2006 již 13.celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR/ dále jen NSZM ČR/.

V rámci konference byla předána výroční ocenění NSZM ČR.Oceněna byla dvě města – Ústí nad Labem a Chrudim. Zdravé město Ústí nad Labem bylo oceněno titulem „Skokan roku 2006“, za rychlý a efektivní postup v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21/ dále jen PZM a MA21/. Ocenění převzal politik PZM a MA21 – náměstek primátora Mgr. Arno Fišera s koordinátorkou PZM a MA21 Evou Poláčkovou.

Ocenění je velmi výrazným úspěchem Zdravého města Ústí nad Labem, které město získalo za splnění kritérií v místní Agendě21, když se podařilo za jeden kalendářní rok od přihlášení se k mezinárodnímu programu místní Agenda21,  splnit kritéria stanovená pro kategorii „zájemce“, „D“ a „C“. Kritéria jsou oficiálním nástrojem pro měření zaváděných zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života , ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je i jedním z cílů EU.

Slavnostního předání se zúčastnila z odboru péče o občany, vedoucí oddělení podpory nestátních sociálních služeb, paní Helena Herbstová a ředitelka občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, Mgr. Ivana Vlčková, které na konferenci představily v rámci prezentace ukázkových příkladů projektů a programů ve Zdravém městě, jako příklad dobré praxe, výstupy z 15. ročníku Týdnů pro duševní zdraví/dále jen TDZ/.

Týdny pro duševní zdraví jsou součástí celorepublikové kampaně, která slouží k odstraňování bariér mezi handicapovanými a zdravými lidmi a vzájemnému porozumění, ale také významně posunuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb, ve prospěch klientů. Akcemi pořádanými v rámci TDZ jsou : Veletrh sociálních služeb, happeningy, prezentace se dny otevřených dveří a přednášky. Nositelem projektu je o.s.Fokus, za účasti dalších 50ti nestátních neziskových organizací. Garantem projektu je Zdravé město Ústí nad Labem. Klíčem pro úspěch projektu jsou vytrvalost, partnerství a zapojení města.

Město Ústí nad Labem je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od května 2005.

(Ústí nad Labem 14.12.2006)