Aktuální informace

V boji s obchodníky s chudobou město přitvrdí

Další opatření proti obchodníkům s chudobou chystá Ústí nad Labem. Náměstek primátora Tomáš Vlach spolu s městskou radní Evou Fialovou o tom jednali se zástupci státních i městských institucí.

Lávka v sadech je po opravě otevřena

Dřevěná lávka v Městských sadech byla tento týden znovu uvedena do provozu. Lávka musela být před několika měsíci uzavřena kvůli havarijnímu stavu.

Primátor jednal se zástupci ŘSD o dopravě

Zásadními tématy pro Ústí nad Labem jsou úpravy křižovatek ve správě ŘSD, počet stání pro kamiony v příhraničí a otázka vedení přivaděče z Děčína k dálnici D8.

Přednášejte o svých zážitcích z cest

Využijte možnosti uspořádat cestovatelskou přednášku v informačním středisku.

O financování knihovny musí jednat kraj a město

Funkci městské knihovny plní v Ústí nad Labem Severočeská vědecká knihovna. Město se na zajištění provozu vždy podílelo. Ústecký kraj, zřizovatel knihovny, zatím nevyvolal jednání k dalšímu financování.

Město se zapojilo do projektu Portabo

Primátor Petr Nedvědický stvrdil svým podpisem zapojení Ústí nad Labem do projektu Portabo. Ten by měl pomáhat občanům v přístupu k informacím z jednotlivých měst.

Udělení státního vyznamenání doktorce Věře Hladíkové

Doktorka Věra Hladíková obdržela státní vyznamenání od ministra vnitra Jana Hamáčka. Vyznamenána byla za dlouhodobou práci pro Archiv města Ústí nad Labem.

Navýšení investice do Plaveckého areálu Klíše

Rada města schválila navýšení investice do venkovního Plaveckého areálu Klíše. Důvodem je rozšíření výkopových prací, nová potrubí pro odvodnění areálu a další náležitosti.

Město přivítalo zahraniční studenty

Nové studenty z programu Erasmus+ přivítal na magistrátu náměstek primátora Tomáš Vlach. Studenti u nás ve městě stráví jeden až dva semestry v rámci studia na Univerzitě J. E. Purkyně.

Vítězná zakázka na novou budovu pečovatelské služby

Rada města společně s hodnotící komisí zvolily dodavatele pro zakázku na stavební úpravy budovy pro pečovatelskou službu.