Aktuální informace

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

S vyrovnaným rozpočtem bude hospodařit Ústí nad Labem v roce 2019. Návrh podpořilo 23 zastupitelů, sedm bylo proti a šest se zdrželo.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání se bude konat 17.12. od 10 hodin v zasedací místnosti magistrátu.

Úprava stromořadí – kácení lip v ul. Sadová

V rámci pokračující revitalizace uličních stromořadí bude v lednu 2019 pokáceno jedenáct exemplářů lip u Městských sadů. Akce probíhá v souladu s Koncepcí obnovy a péče o alejové výsadby.

Den s dlouhonohými skřítky

Přijďte si užít zábavný, tvořivý a pohodový den s dlouhonohými skřítky.

Zrušen zákaz vstupu do lesů

Magistrát města Ústí nad Labem po dohodě s Lesy ČR, s. p., ruší s účinností od 14. 12. 2018 zákaz vstupu do lesa, který byl vyhlášen z důvodu sucha ne 23. 10. 2018.

Den s první republikou, aneb jeden den v prvorepublikovém duchu

V letošním roce si celá republika připomněla řadu významných „osmičkových“ výročí. Ústí nad Labem připravilo ve spolupráci s muzeem a archivem města celoroční program k jejich připomenutí.

KnihoBudka v informačním středisku

V infostředisku na Mírovém náměstí je pro veřejnost nově zřízena KnihoBudka. Zveme vás k návštěvě, sdílení knih a posílení zájmu o četbu!

Smlouva o výpůjčce drtičů je připravena

Rada projednala návrh smlouvy o výpůjčce drtičů. Informace o způsobu přijetí žádostí o drtiče budou na webových stránkách města včas zveřejněny odborem životního prostředí.

Den s první republikou

Užijte si Den s první republikou na Lidickém náměstí a získejte unikátní napodobeniny historických nouzových bankovek.

Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách začíná

Demolice bytových domů v ulici Na Nivách začíná, zakázka bude realizována ve dvou etapách.