Aktuální informace

Podporu v oblasti sociálních služeb schválili zastupitelé

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2023. Schváleny byly dotace v celkové hodnotě 10 milionů Kč.

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

Výlet za minerály do Českého středohoří

Vydejte se s námi a Jiřím Svobodou na zajímavou výpravu na Štěpánovskou horu.

Finanční prostředky na opravy schválilo zastupitelstvo

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků, do rozpočtu roku 2023.

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ

Zápisy do základních škol v Ústí nad Labem proběhnou 11. dubna, do mateřských škol pak o měsíc později. Podrobné informace k zápisům naleznete níže.

V informačním středisku proběhlo další veřejné projednání

V Informačním středisku města Ústí nad Labem proběhlo představení nového programu a směru Kulturního střediska.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 6. března od 12.30 hodin v zasedací místnosti magistrátu. Jste srdečně zváni.

Anežka Dostálová oslavila jubilejní sté narozeniny

Návštěvu uvítala paní Anežka Dostálová. Do Domova pro seniory v Krásném Březně jí přijel poblahopřát, předat dary a kytici primátor Petr Nedvědický.

Zoologická zahrada představila veřejnosti plán rozvoje

Informační středisko města Ústí nad Labem hostilo představení generelu Zoo Ústí nad Labem.