OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR V ÚSTÍ NAD LABEM

(číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML4608/SoPD/SPRP)

  • Celkové náklady projektu: 290 000 Kč
  • Výše dotace: 203 000 Kč (70 %)
  • Výše spolufinancování města: 87 000 Kč
  • Doba realizace projektu: 11. 12. 2018
  • Realizace projektu byla ukončena

Statutární město Ústí nad Labem připravuje v letošním roce řadu akcí a aktivit k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky v Ústí nad Labem. Hlavní akce pro veřejnost se uskuteční 11. 12. 2018 na Lidickém náměstí. Tento termín je vybrán z toho důvodu, že město Ústí nad Labem, v roce 1918 obydleno především německy hovořícím obyvatelstvem, přistoupilo k nově vzniklé republice až v prosinci. Celý den bude probíhat v prvorepublikovém duchu - dobová kuchyně, medvědář, soutěže pro děti, panoptikum, staročeská kapela atd., součástí bude i dobová vojenská rekonstrukce a pochod od budovy Muzea města k budově v Hrnčířské ulici (nyní zde sílí Čedok), kde bude odkryta pamětní deska prvního velitelství čs. armády.

Projekt podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz