Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS

(registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002396)

 • Celkové náklady projektu: 24 187 900,00 Kč
 • Výše dotace: 17 900 000, 00 Kč
 • Výše spolufinancování města: 6 287 900,00 Kč
 • Garant projektu: Metropolnet a. s.
 • Stav projektu: dokončeno
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2022
Dokončeno
2023

Předmětem předkládaného projektu je vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizací zajištěnou prostřednictvím rozšíření stávajícího MKDS o kamerové body nově připojené prostřednictvím 5G sítě podle specifikací 3GPP do dohledového centra MKDS Městské policie Ústí nad Labem. Data z kamer po celém městě budou tedy prostřednictvím 5G signálu přenášena do operačního střediska městské policie, což zajistí vyšší míru kontroly a bezpečnosti v ulicích města. Klíčovým bodem jsou místa nedostupná pro pevnou optickou infrastrukturu, kde nákladovost pro vybudování přípojky doposud neumožňovala tyto lokality zabezpečit skrze MKDS. Projekt navazuje na zkušenosti a výstupy získané z projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities.

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů v ulicích města a dále zajistit lepší kontrolu z hlediska dopravních přestupků a dalších přestupků nebo možného protiprávního jednání.

Prostřednictvím realizace projektu tedy bude dosaženo:

 • Zvýšení bezpečnosti veřejných prostranství
 • Monitorování dopravy
 • Podpory městské mobility
 • Zvýšení efektivity městské policie
 • Rozvoj a zefektivnění MKDS prostřednictvím využití 5G sítí
 • Rozvoj konceptu Smart Cities na území města

Fotografie

 

Schéma – Propojení jednotlivých prvků řešení projektu

 


Loga spolufinancování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Nástroje pro oživění a odolnost v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – Investice č. 6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G).

Vlastník komponenty NPO: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjemce dotace: Statutární město Ústí nad Labem