Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

(CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017016)

  • Celkové náklady projektu: 9 600 000 Kč
  • Výše dotace: 8 640 000 Kč
  • Výše spolufinancování města: 960 000 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 – 31. 12. 2023

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, zdokonalení materiálně-technické základny stávajících služeb na území ORP Ústí nad Labem. Budou podporovány sociální služby definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace projektu  povede k naplnění investiční priority IP 13, prioritní osy 6: specifického cíle 6.1 REACT-EU.  V rámci projektu bude pořízeno 6 nízkoemisních vozidel, což zkvalitní materiálně-technické zázemí vybraných podporovaných sociálních služeb.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19,
Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

React EU MMR Logo