Projekt FORGET HERITAGE (projekt č. CE489)

 

„Připomínat si zapomenuté“
   (Rodney Harrison)

 • Celkové náklady projektu: 2 470 570,45 €
 • Celkové náklady za partnera Ústí nad Labem: 161 515,- €
 • Výše dotace z ERDF pro Ústí nad Labem: 137 287,75 € (85%)
 • Výše spolufinancování města: 24 227,25 € (15%)
 • Doba realizace projektu: 1.6.2016 – 30.11.2019
 • Partneři projektu
  - Město Janov (Itálie)
  - Institut ekonomického výzkumu – Lublaň (Slovinsko)
  - Regionální rozvojová agentura – Lublaň (Slovinsko)
  - Město Norimberk (Německo)
  - Město Bydhošť (Polsko)
  - Kulturní inovační a kompetenční asociace (Maďarsko)
  - Město Rijeka (Chorvatsko)
  - Region Lombardie (Itálie)
  - Město Varšava (Polsko)
 • Web projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Projekt „FORGET HERITAGE“ („Zapomenuté dědictví“) je tříletý projekt běžící v rámci operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE, který odstartoval v červnu 2016. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy s cílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností.
V rámci projektu budou také vytvořeny nástroje pro zlepšení řízení historických lokalit a nástroje k posílení zapojení občanů v historických lokalitách. Dalším výstupem projektu bude model vzdělávání pro řízení historických lokalit, implementace školení pro zaměstnance veřejné správy a pracovníky v oblasti kultury, strategie řízení kulturního dědictví s využitím kulturního průmyslu a pilotní akce projektu zaměřená na inovační řízení historických lokalit.

Aktuální dění v projektu

Září 2019
V měsíci září mají návštěvníci pilotní akce projektu Forget Heritage možnost shlédnout před budovou Hraničáře čtvrtou videoprojekci na téma Přístav. Autorem videoprojekce je Martin Raudenský, ústecký rodák a pedagog, zabývající se kresbou, grafikou a ilustrací.

Červen 2019
I v měsíci červnu pokračovala pilotní akce projektu Forget Heritage. Návštěvníci mohou po celé léto shlédnout videoprojekci na téma Střekov autorů Kláry Míčkové a Štěpána Kováře. Interaktivní videoprojekce vznikla k příležitosti 700. výročí založení hradu. Klára Míčková a Štěpán Kovář propojují video, fotografii, virtuální realitu, počítačovou animaci a simulaci pomocí nových technologií. Důležitým prvkem jejich instalace je interakce s divákem, kterému tak dávají přímou možnost vstupovat do jejich uměleckého díla.

Květen 2019
V rámci projektu Forget Heritage proběhne dne 24. 5. 2019 informační den (Local Info Day). Zastavit se za námi můžete mezi 10. a 12. hodinou v prostorách Veřejného sálu Hraničář, kde se tento den koná mezinárodní konference zabývající se kulturní výměnou, síťováním v oblasti kultury a vlivem kultury na lokální prostředí. Rádi vám projekt představíme a zodpovíme vám případné dotazy. Těšíme se na vás.

Duben 2019
Dne 18. 4. 2019 bude oficiálně pokřtěn „veřejný obývák“, nově nainstalovaný mobiliář v ulici Prokopa Diviše před budovou kina Hraničář. Občané města i jeho návštěvníci mají zároveň stále možnost shlédnout projekci autora Jana Šrámka s názvem Severočeský kraj.

Březen 2019
Na začátku března byla v rámci projektu Forget Heritage zahájena druhá video intervence s názvem Severočeský kraj od Jana Šrámka, která připomíná mozaiku Petra Menše z roku 1986 znázorňující tehdejší Ústecký kraj s výraznou linií řeky Labe. Projekce bude ke shlédnutí do 23. května.

Únor 2019
V měsíci únoru proběhla instalace projektoru v budově kina Hraničář. Nová video intervence bude spuštěna 5. března.

Leden 2019
Na počátku roku byl vybrán zhotovitel devíti kusů městského mobiliáře, který bude v rámci pilotní akce v prostoru ulice Prokopa Diviše osazen na jaře. Mobiliář bude sloužit občanům města i turistům především v letních měsících.

Prosinec 2018
3. a 4. prosince se v rámci projektu Forget Heritage uskutečnily tři workshopy – pro pracovníky v oblasti kultury, pro manažery pilotní akce (Veřejný sál Hraničář) a pro pracovníky magistrátu. Workshopy po odborné stránce zajistila společnost Culture Matters s.r.o.

Listopad 2018
V pátek 16. listopadu 2018 byla v prostorách budovy Hraničáře oficiálně zahájena pilotní akce projektu. V rámci Festivalu ilustrace a komiksu (FIK) byla spuštěna první videomappingová projekce s názvem Nejšikmější věž autorů Davida Böhma a Jiřího Franty.

Říjen 2018
Dne 10. října byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a spolkem Veřejný sál Hraničář. Pilotní akce projektu proběhne v období 11/2018 – 10/2019. Hlavní aktivitou bude videoprojekce na téma ústeckých nej, která se bude v průběhu roku proměňovat. Zahájení pilotní akce je plánováno na pátek 16. listopadu 2018.

Září 2018
Na konci září byla ze strany řídícího orgánu operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE schválena žádost o změnu zaměření a obsahu pilotní akce v Ústí nad Labem. Původní záměr vybudovat Muzeum J. Foglara nebyl z důvodu rozpočtu a harmonogramu možný, proto byl nahrazen pilotní akcí s názvem „Interiér v exteriéru“. Nová pilotní akce bude realizována v ulici Prokopa Diviše před budovou Hraničáře ve spolupráci se spolkem Veřejný sál Hraničář.