Snížení energetické náročnosti město Ústí nad Labem

(registrační č. 5211200144)

  • Celkové náklady projektu: cca 370 000 000 Kč (financování probíhá formou EPC)
  • Výše dotace: 128 726 859,30 Kč
  • Výše spolufinancování města: 241 273 140,70 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Stav projektu: probíhá výběrové řízení na zhotovitele

Záměr
2020
Příprava
2021
Realizace
2023
Dokončeno
2025

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Magistrátu a Základních škol Mírová a Pod Vodojemem. Dále je cílem projektu zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v objektech základních škol Mírová a Pod Vodojemem.

Snížení energetické náročnosti Magistrátu města:

V objektu dojde k výměně výplní otvorů, modernizaci stávajících výměníkových stanic a dále k instalaci nového rozdělovače/sběrače a nových oběhových čerpadel. Dále dojde k instalaci nadřazeného řídícího systému.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová:

V objektu dojde k zateplení obvodových stěn, podlahy a střešních konstrukcí. Dále dojde k výměně výplní otvorů a stávajících svítidel za LED technologii. V rámci projektu dojde také k realizaci fotovoltaické elektrárny, instalaci VZT jednotek, osazení TRV, instalaci IRC regulace a zavedení energetického managementu.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Pod Vodojemem:

V objektu dojde k zateplení obvodových stěn, podlahy a střešních konstrukcí. Dále dojde k výměně výplní otvorů a stávajících svítidel za LED technologii. V rámci projektu dojde také k realizaci fotovoltaické elektrárny, instalaci VZT jednotek, osazení TRV, instalaci IRC regulace a k zavedení energetického managementu.

Budovy budou nadále sloužit ke svým dosavadním účelům. Realizací dojde ke snížení zátěže na životní prostředí snížením emisí generovaných spotřebovávanými energiemi.

 V rámci projektu budou provedeny i nestavební úpravy (modernizace osvětlení, modernizace přípravy teplé vody, osazení WC stopů a perlátorů do vybraných armatur, výměna starých vodovodních baterií atd.) v objektech: ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Vojnovičova, ZŠ Stříbrnická, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Vinařská, ZŠ Anežky České, ZŠ Rabasova, ZŠ Neštěmická a dům kultury.

Fotografie


ZŠ Pod Vodojemem – současný stav a ukázka na vizualizaci po rekonstrukci


ZŠ Mírová – současný stav a ukázka na vizualizaci po rekonstrukci

 

 


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.