Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev

(projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524)

  • Celkové náklady projektu: 13 013 910,60 Kč
  • Výše dotace: 9 531 514,74 Kč
  • Výše spolufinancování města: 3 482 395,86 Kč
  • Garant projektu: Kancelář primátora
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
2021
Dokončeno
2022

Cílem projektu bylo vybudování 5 nových kleneb o shodném rozsahu a pohledové ploše jako stávající konstrukce. Dále bude nahrazen kotevní systém opěrné zdi a opraveny poškozené klenby opěrné zdi. Součástí prací je rovněž osazení dynamometrů pro sledování velikosti kotevních sil. Cílem je zabezpečení svahu pro ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. Projekt byl realizován od 6. května 2021 do 19. května 2022.

Fotogalerie


Stavební práce v době realizace


Stav po rekonstrukci


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.