VITAL CITIES (projekt č. 188)

Tento projekt je spolufinancován z ERDF v programu URBACT III.

 • Celkové náklady projektu: 661 316,44 €
 • Náklady za partnera Ústí nad Labem: 43 436,34 €
 • Dotace z ERDF pro Ústí nad Labem : 36 920,89 €
 • Doba realizace projektu: 3.5.2016 – 3.5.2018
 • Etapy projektu
  - 1. etapa – 3.5.2016 – 31.12.2016
  - 2. etapa – 1.1.2017 – 30.6.2017
  - 3. etapa – 1.7.2017 – 31.12.2017
  - 4. etapa – 1.1.2018 – 3.5.2018
 • Projekt byl finančně ukončen
 • Partneři projektu
  - Rieti - Itálie
  - Sibenik - Chorvatsko
  - Burgas - Bulharsko
  - Budapest - Maďarsko
  - Krakow Polsko
  - Usti Nad Labem – Česká republika
  - Liepaja - Litva
  - Vestfold County - Norsko

Projekt je zaměřen na boj se sociálním vyloučením prostřednictvím revitalizace a regenerace veřejných prostranství v zanedbaných obytných zónách za účelem využití ploch ke sportovním účelům. Těmito tématy – sociální vyloučení, podpora a propagace sportu a zdravého životního stylu, zanedbané veřejné plochy, se město Ústí nad Labem jednotlivě zabývá. Projekt však nabízí jedinečnou možnost řešení těchto problémů integrovaným způsobem, s přispěním zahraničních zkušeností a tím pádem s vyšší efektivitou. Celé téma by mělo být vhodně propagováno prostřednictvím inovativních nástrojů. V rámci projektu bude vytvořen koncepční dokument k řešení popsané problematiky.

Hlavním výstupem projektu je vytvoření koncepčního dokumentu – Integrovaný akční plán. Dokument v tištěné verzi je možné si vyzvednout v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, ve 4. patře, v kanceláři č. 419.

 


 

Duben
Celý projekt končí 3. 5. 2018, během dubna se tedy zpracovávala 4. a poslední monitorovací zpráva projektu a byl dokončen a odevzdán Integrovaný akční plán. 2. 5. 2018 se naposledy sešla Místní podpůrná skupina, aby projednala implementaci Integrovaného akčního plánu. Navrhli jsme 3 projektové záměry vycházející z Integrovaného akčního plánu, konkrétně jde – Grilovací místa, tady jsme se inspirovali městem Děčín, které jsme navštívili v rámci Capacity Building Action 1. Dále – Mobilní městská aplikace a v neposlední řadě Parkourové hřiště. Tyto myšlenky jsou podrobněji popsány v Integrovaném akčním plánu, stejně tak, zde naleznete identifikaci problémů a potřeb cílové lokality (Krásné Březno)

Březen
Dne 12. 3. se v budově Magistrátu města Ústí nad Labem sešla Místní podpůrná skupina projektu, aby projednala a připomínkovala Integrovaný akční plán, tak jak bude prezentován na závěrečném mezinárodním meetingu v Loulé.
Hlavním tématem portugalského meetingu byl Integrovaný akční plán, který zde prezentovalo každé z partnerských měst. Město Ústí nad Labem si přivezlo certifikát Vital Cities a poslední podněty k finalizaci IAP.

Leden a únor
V lednu jsme zpracovali a odeslali 3. monitorovací zprávu projektu a ocitli jsme se v etapě 4. a závěrečné. Před námi je dokončení Integrovaného akčního plánu, které bude také hlavním tématem setkání Místní podpůrné skupiny projektu. V příštím měsíci se zástupci Statutárního města Ústí nad Labem vydají na závěrečný meeting projektu do portugalského Loulé.

Prosinec 2017
Na začátku prosince jsme se jako partnerské město zúčastnili setkání měst zapojených do URBACT III., kde jsme prezentovali aktuální stav projektu a také jsme měli možnost vyměnit si zkušenosti se dalšími městy zapojenými do mezinárodních projektů.
Zbytek toho měsíce jsme se připravovali na podání monitorovací zprávy.
V následujícím roce pak vstoupíme do poslední etapy projektu. Bude se finalizovat Integrovaný akční plán a také nás čeká poslední mezinárodní meetingu tohoto projektu.
Dne 12. 12. 2017 uspořádalo město Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní školou Anežky České akci „Den se sportovci na ZŠ Anežky České“.
Prvním důvodem bylo nejen zapojení školy do projektu Vital Cities, který už druhým rokem realizuje město Ústí nad Labem, ale i skutečnost, že nabídka současných sportovních aktivit je tak široká, že ne každému se podaří v ní dobře zorientovat a vybrat si pro sebe tu nejvhodnější.
Žákům se postupně představily čtyři druhy sportů. Kouzlení s basketbalovým míčem nad košem předvedli čtyři hráči extraligové Slunety pod vedením trenéra mládeže Adama Žampacha. Chlapci i dívky mohou začít hrát i tzv. flag football, což je bezkontaktní verze amerického fotbalu. Hráči ústeckého klubu Blades předvedli ukázku tohoto méně známého sportu. Kdo dává přednost individuálnímu sportování před týmovou hrou, mohl být zlákán ukázkami sportovního tance v podání mladých tanečníků STK Gebert. Pozorný divák mohl mezi nimi rozpoznat i žákyně ZŠ Anežky České, úspěšnou sportovní tanečnici Kateřinu Sýpalovou a Marketu Maršinskou. Mladí karatisté ze Shotokan klubu Rajchert, trénujícího přímo v tělocvičně ZŚ A. České, předvedli  základní techniky sportu. Celou akci moderoval Mgr. Petr Nechyba, který je nejen učitelem TV na již zmíněné škole, ale především aktivní sportovec a trenér karate.
Akce se vydařila a plánujeme ji příští rok opakovat.

Říjen a Listopad 2017
Říjen se nesl ve znamení příprav na listopadový mezinárodní meeting v Budapešti.
Hlavním tématem tohoto meetingu byl Integrovaný akční plán, hlavně kroky vedoucí k jeho úspěšnému napsání.
V měsíci listopadu se konala také další akce pro místní podpůrnou skupinu. Tentokrát jsme se vydali na komunitní zahradu spolku „Krásné sousedění“, setkali jsme se zde ze zástupci zmíněné spolku a také se paní Martou Šaškovou, která je členem spolku „Žížala na Terase“, které nyní také začíná s činností komunitní zahrady. Se zástupci obou spolků jsme diskutovali ohledně jejich motivů k založení komunitní zahrady a také plánů do budoucnu. Komunitní zahrady by měly naplno zahájit svou činnost na jaře, to si určitě nenecháme ujít a zahrady navštívíme znovu.

Září 2017
Sousedské odpoledne v Krásném Březně

Na konci sprna se konala akce pro veřejnost – „Sousedské odpoledne v Krásném Březně“
Akce se konala na „zelené louce“ u křižovatky výstupní, v cílovém území projektu VITAL CITIES. Obyvatelé měli možnost posedět u ohniště, které připravili neštěmičtí dobrovolní hasiči, a opéct si vlastní špekáčky. V zahradnickém koutku sdružení Krásné sousedění si zájemci mohli vyrobit a domů odnést tzv. seedbombs. Všichni účastníci měli možnost si zasportovat na 6 stanovištích – badminton, frisbee, švihadla, opičí dráha, rozcvička a posilování, fotbal. Po absolvování aktivity na každém jednom stanovišti obdrželi malí i velcí sportovci razítko a za alespoň 5 nasbíraných razítek měli možnost si vylosovat hezké ceny, jako např. set na badminton, frisbee, švihadla, krokoměry, fotbalový míč aj. Pro účastníky byla připravena také tzv. pocitová mapa oblasti Krásného Března (její vyhodnocení viz níže). Princip pocitové mapy je jednoduchý – každý zájemce obdržel sadu barevných puntíků a dle svého pocitu těmito puntíky označili jednotlivá místa podle toho, jak je subjektivně vnímá, jaký z nich má pocit (např. oranžová – tady je to ošklivé, modrá – tady vidím potenciál pro rozvoj apod.) Dále byla pro obyvatele připravena anketa týkající se trávení volného času sportem nebo jinými aktivitami. Ptali jsme se, zda vůbec a jak tráví aktivně svůj volný čas místní obyvatelé, co jim v tom případně brání a jaké mají nápady ohledně využití „velkého parku“ u ulice Výstupní. Za její vyplnění mohli respondenti obdržet hezké tričko nebo tašku.Akce byla velice zdařilá, dle předběžných odhadů si úspěšně zasportovalo 129 obyvatel (převážně dětí). Nejvíce účastníků (36%) bylo ve věkové skupiny 6 – 7 let.
Doufáme, že nejeden z účastníků vezme vysoutěžený míč nebo švihadlo a půjde aktivně trávit volný čas ven na vzduch, kde si protáhne tělo a osvěží mysl.

Návštěva města Děčín
Město Děčín jsme vybrali z toho důvodu, že tam v poslední době vznikly velmi zajímavé projekty – grilovací místa pro veřejnost, nově značené nordic walking stezky, běžecké trasy, houpačky na autobusové zastávce.
Oslovili jsme tedy zástupce města Děčína a 6. 9. 2017 jsme se s ULG skupinou vydali na Capacity Building Action 1.
Po příjezdu nás uvítala pí. Lakomá a pí. Silvarová ze Statutárního města Děčína.
Prvním bodem našeho programu byl projekt Grilovací místa. Pro tato místa zvolilo město atraktivní lokality (u vody, s výhledem na zámek). Projekt se na plno rozjede příští „grilovací sezónu“, toto léto proběhl testovací provoz a projekt byl přijat obyvateli velmi kladně, těší se na místo, kde se budou moct setkávat a užívat si svůj volný čas v krásném prostředí.
Tento záměr nás zaujal a určitě se přijedeme v létě podívat na to, jak vypadá v praxi.
Dalším bodem našeho programu byla prohlídka nově značených Nordic Walking stezek. Pí. Lakomá nám vysvětlila, že staré značení bylo značně zavádějící, nové značení již funguje a těší se velké oblibě turistů.
Tyto trasy jsme měli možnost vyzkoušet na „vlastní kůži“ a vystoupali jsme na Pastýřskou stěnu.
Další zajímavostí, kterou jsme v Děčína měli možnost vidět, byl projekt „Houpačky na autobusové zastávce“. Tento projekt nevznikl v režii města. Houpačky na zastávku nechal na vlastní náklady nainstalovat místní umělec Dmitrij Pljonkin. Uvedl, že se mu zdál velký prostor zastávky zbytečně prázdný a chtěl ho oživit.
Po instalaci však musely být houpačky sundány. Pljonkin totiž svůj záměr neprojednal s městem a neměl žádná povolení.
Vstřícné vedení města však povolení rychle vyřídilo a houpačky se mohly vrátit zpátky a dělat lidem radost.
Podle pí. Lakomé má tento projekt u obyvatel velký ohlas. Pan Pljonkin je podle všeho velmi kreativní a je jen otázkou času, kdy přijde s něčím dalším.
Velmi se nám líbil aktivní a vstřícný přístup města Děčína. Je vidět, že je zde místo pro nové nápady a snaží se vytvořit svým občanům lepší místo k životu. 

Červenec a srpen 2017
Léto je v plném proudu a my doufáme, že ho trávíte aktivně venku s přáteli nebo rodinou. Síť VITAL CITIES ani o prázdninách nezahálí a město Ústí nad Labem se pilně připravuje na akce pro veřejnost a místní podpůrnou skupinu. Máme spoustu nápadů a námětů, jeden z nich už jsme dovedli téměř do cíle! Rádi bychom vás všechny pozvali na sousedské odpoledne, které s námi a svými sousedy můžete strávit v pátek 25. 8. 2017 v „parku“ v Krásném Březně za pekárnou (křižovatka ul. Výstupní a Neštěmická). Můžete si zasportovat a zasoutěžit o zajímavé ceny, inspirovat se v zahradnickém koutku s kolegy ze spolku Krásné sousedění nebo jen tak poklábosit se sousedy a opéct si donesené pochutiny. Další chystanou akcí je návštěva města Děčín pro místní podpůrnou skupinu. V Děčíně v uplynulých měsících realizovali několik neotřelých nápadů, jak otevřít veřejný prostor občanům a turistům a dát tak možnosti trávit čas na vzduchu a aktivně. I vás by mohly zajímat například projekty společného grilování, instalace houpaček na autobusové zastávce, nové značení běžeckých tras na Kvádrberku nebo nordic walking trasy v Podmoklech. Věříme, že setkání bude pro obě města velmi inspirativní a že se takových zajímavých a nenáročných miniprojektů dočkáme i u nás v Ústí.

Červen 2017: Shrnutí
Tak by se dal nazvat měsíc červen v projektu VITAL CITIES. Blíží se nejen další zpráva o průběhu projektu, ale především jsou za námi všechny meetingy týkající se vzájemné výměny zkušeností mezi konkrétními městy. Nyní nic nebrání tomu odstartovat zpracování integrovaného akčního plánu a hlavně zorganizovat akce pro veřejnost a místní projektovou skupinu. Ani v létě tak nebudeme zahálet, plánujeme aktivní rozloučení s prázdninami v Krásném Březně a s projektovou skupinou se vypravíme na místa, která mohou být pro Ústí nad Labem inspirací, co se týče využití veřejného prostoru a jeho utváření samotnými obyvateli tak, aby se v něm cítili dobře a rádi v něm trávili svůj volný čas.
Členem naší projektové skupiny je i pan Aleš Bárta ze zájmového sdružení Krásné sousedění. Odkaz na aktivity tohoto sdružení naleznete zde. Pan Bárta se svými kolegy uspořádal dne 24. 6. 2017 skvělou akci - grilování pod širým nebem přístupné všem! Kdo měl zájem, mohl se připojit na sídlištním plácku v ul. Keplerova a přijít si ugrilovat nejen vlastní dobroty, ale ochutnat i sladké výtvory svých sousedů. Akce se mimořádně vyvedla a především – nebyla první a zároveň poslední!

Květen 2017: Učíme a učíme se
Měsíc květen byl v projektu VITAL CITIES nabitý návštěvami. Uplynul rok od zahájení projektu a v italském městě Rieti se uskutečnilo setkání projektových týmů. Meeting byl zaměřen na shrnutí požadavků a doporučení k přípravě IAP, shrnutí dosavadních aktivit v projektu a informování o aktuálním stavu. Účastníci setkání se seznámili s aktivitami města Rieti v oblasti podpory sportu a trávení volného času. Všechna města sítě VITAL CITIES spojuje jeden společný a významný prvek – voda. Všechna města leží v blízkosti řeky, jezera či moře. Ani italské město Rieti není výjimkou. Stejně jako Ústí nad Labem, i zde je potenciál pro využívání nábřeží, místní obyvatelé zde rádi tráví volný čas a užívají si výhledu na řeku a město. Návštěva byla velmi inspirativní a zúčastněná města posunula dále v pohledu na jejich priority a možné způsoby jejich naplňování.
V druhé polovině měsíce se uskutečnil poslední tzv. Deep Dive meeting v rámci projektu. Města Ústí nad Labem a Vestfold navštívila bulharský Burgas, kde je přivítali zástupci města a byly jim představeny hlavní aktivity města v tématech sociální inkluze, podpory sportu a zdravého životního stylu a revitalizace veřejného prostranství.

Duben 2017: Deep Dive Session v Ústí nad Labem
Měsíc duben byl pro město Ústí nad Labem v projektu VITAL CITIES jedním z těch nejzásadnějších. Ve dnech 24. – 25. 4. 2017 hostilo Lead Experta projektu pana de Bruijna (Nizozemsko) a hosty z bulharského Burgasu a lotyšské Liepaji. 
První den bylo hostům představeno město Ústí nad Labem a jeho aktivity v rámci projektu Zdravé město Ústí nad Labem (Národní síť zdravých měst – MA21) a aktivity občanského spolu Hraničář, který je zaměřen na aktivní komunitní život ve městě a využívání veřejného prostranství. Po prezentacích a diskusi hostů s místními úředníky, zástupci spolků Hraničář a Krásné sousedění a organizace Člověk v tísni, hosté navštívili jednu z dobrých praxí města Ústí nad Labem – projekt „zdravé stezky“ 6 minut pro zdraví umístěné v Městských sadech. Poté navštívili cílové území projektu - část Krásné Březno. Dále měli možnost se seznámit s aktivitami organizace Člověk v tísni, která v lokalitě provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež, kde probíhají pohybové aktivity, doučování a další volnočasové aktivity pro místní děti. Dále si hosté prohlédli sídliště v okolí ZŠ Anežky České, sídlištní plácky a parčíky, sídlištní hřiště a rozlehlý travnatý prostor na křižovatce Výstupní. Lokalitou nás provedla paní Frenzlová z ÚMO Neštěmice, díky diskusi a jejímu výkladu si hosté mohli vše, co viděli, zasadit do širšího kontextu. V závěru prvního dne meetingu hosté diskutovali s projektovým týmem o tom, co viděli a jaké jsou jejich dojmy.
Druhý den programu se nesl ve znamení tzv. Design Challenge. V prostorách auly místní ZŠ Anežky České proběhla velmi aktivní a zajímavá diskuse s paní ředitelkou a především s žáky 9. tříd. Projektový tým, hosté a zástupci Odb. strategického rozvoje na základě informací z prvního dne diskutovali a hledali vhodná řešení pro využití prostoru, se kterým se seznámili, a podporu dosavadních aktivit města a občanů v oblasti propagace aktivního životního stylu a zvelebování veřejného prostoru. Závěrem 2. dne meetingu byly projektovému týmu ze strany hostů představeny poznatky a návrhy k řešení problematiky ve městě Ústí nad Labem. Projekt VITAL CITIES je o vzájemném sdílení a čerpání z dobrých zkušeností ostatních měst, vše se tedy nese v přátelském duchu a nejedná se o kritiku!
Všem zúčastněným velmi děkujeme, návštěva byla velice přínosná a poté, co projektové týmy sestaví zprávu z návštěvy, bude tato sloužit jako jeden z podkladů při zpracovávání integrovaného akčního plánu projektu VITAL CITIES.

Březen 2017: Blíží se meeting v Ústí nad Labem!
Měsíc březen se v rámci projektu nesl ve znamení přípravy meetingu v Ústí nad Labem. Ve dnech 24. – 25. 4. bude mít Ústí nad Labem tu čest přivítat experta projektu z Nizozemí a zahraniční partnery z Lotyšska a Bulharska a prezentovat své aktivity na poli práce s mládeží a dětmi, využití veřejných prostranství a propagace sportu a zdravého životního stylu. První den meetingu navštívíme cílové území projektu VITAL CITIES, kterým je MO Neštěmice – Krásné Březno. Druhý den meetingu se uskuteční workshop, na který je srdečně zvána široká veřejnost.
V nabitém programu se našel prostor i pro návštěvu portugalského města Loulé. Zdánlivě malé městečko se potýká se stejnými problémy a situacemi, jako město Ústí nad Labem. Zástupci města Ústí tak mohli napomoci městu Loulé hledat řešení jejich problémů zejména v oblasti sociální inkluze a spolupráce veřejné správy a neziskových organizací při plánování akcí pro občany.

Leden a únor 2017: Nezahálíme a připravujeme
Leden a únor se nesl ve znamení příprav reportů za 1. fázi projektu a také příprav na setkávání zástupců měst. Zástupci Statutárního města Ústí nad Labem se vydají do bulharského Burgasu a portugalského Loulé. Projektové týmy se v rámci návštěv a následných diskusí a zpracování doporučení budou vzájemně inspirovat, motivovat a informovat o aktivitách fungujících v ostatních městech.

Prosinec 2016: Informační den URBACT k 3. výzvě
Závěr roku bývá pro partnerská města hektický, jelikož se připravují na podávání reportů za uplynulé období. Nicméně i přes tento shon si zástupci českých partnerských měst našli chvíli a zúčastnili se setkání zájemců z dalších měst o informace k 3. výzvě programu URBACT III.
Zástupci města Ústí nad Labem zde dostali prostor pro prezentaci projektu VITAL CITIES a rádi se podělili o zkušenosti města z realizace tohoto projektu. Představili cíle a obsah projektu, principy jeho fungování a dobré praxe, které bude město prezentovat projektovým partnerům.
Mezinárodní projekty, kterých se město účastnilo a účastní, jsou nejen výborným nástrojem, jak se zahraničními městy řešit společné problémy inovativním způsobem a předáváním zkušeností, ale který lze využít také pro propagaci města daleko za hranicemi regionu.

Listopad 2016: Další setkání ULG a meeting Boot-camp v Liepaje
Listopad byl z hlediska projektu VITAL CITIES velmi nabitý. V prvním týdnu během setkání ULG byly nashromážděny poslední podklady k Self-analysis procesu a vznikly tak velmi zajímavé výstupy z anýzy území, forem podpory sportu na městě a odborných diskusí. Tyto podklady si pak zástupci města odvezli do lotyšské Liepaji, kde se ve dnech 21. – 25. 11. 2016 konalo další setkání partnerských měst.
V Liepaje proběhla celá řada přednášek, diskusí a workshopy, do kterých se aktivně zapojili všichni účastníci. Ze strany města Ústí nad Labem byla oceněna prezentace zástupce města Valencie, které se vypořádává s brownfieldy formou přetváření ve sportovní a kulturní prostory. Velmi zajímavým nástrojem se ukázala tzv. Fishbowl method. Při jejím praktickém nácviku zástupci města iniciovali diskusi na téma zapojení místní komunity a způsobu myšlení v organizacích, které by měly být orientovány spíše na strategické dlouhodobé plánování a sdílení zkušeností. V rámci návštěvy měli účastníci možnost si prohlédnout Liepājas Olimpiskais centrs a aktivní park Beberlini.

Říjen 2016: Setkání českých partnerů v programu URBACT III
Self-analyis process ještě zdaleka neskončil, ale v projektu se dějí i jiné věci. Dne 12. 10. 2016 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem schválena tzv. Joint Convention, tedy partnerská smlouva uzavíraná městy v projektu VITAL CITIES. Paní primátorka mohla oficiálně jmenovat členy ULG a nic tak nebránilo přípravám na blížící se listopadový Boot-camp, který se bude konat v lotyšském přístavním městě Liepaja. Mezi odborníky, kteří se budou na projektu podílet, jsou například pan Lukáš Konečný jako radní a úspěšný sportovec, starostka MO Neštěmice paní Yveta Tomková, zástupci organizací Člověk v tísni, Krásné sousedění z. s., Rada seniorů, ZŠ Anežky České a ZŠ Neštěmická aj.
Zároveň jsme se stihli i zúčastnit setkáních českých měst zapojených v programu URBACT III, kde jsme měli možnost prezentovat nejen projekt VITAL CITIES, ale i úspěšně dokončený projekt PREVENT realizovaný v rámci programu URBACT II.

Září 2016: Udělejme si „selfie“
Nedílnou součástí projektu VITAL CITIES je i mezinárodní výměna zkušeností a vzájemné učení se od projektových partnerů. Tento proces se skládá ze dvou hlavních částí: tzv. Self-analysis process a Deep Dive Sessions. O co se jedná? Self-analysis process je jakýmsi „selfie“ města. Přestavte si jej jako pořízení odrazu/fotografie sebe sama. Město nějakým způsobem pohlíží na své možnosti, schopnosti, potřeby a slabosti. Napadlo vás někdy, že tento pohled je vlastně zkreslený? Je ale důležitý, protože je základem pro Deep Dive Sessions. V rámci nich se vzájemně navštíví vybraná partnerská města a budou se snažit právě od tohoto zkresleného pohledu odprostit. Vybranými partnerskými městy pro Ústí nad Labem jsou portugalské město Loulé, bulharský Burgas a lotyšská Liepaja. Na vzájemná setkání se můžeme těšit v první polovině roku 2017.

Srpen 2016: Letošní URBACT Summer University přivítala své účastníky v nizozemském Rotterdamu
Léto je v plném proudu, ale ani tak program URBACT nezahálí a projektové týmy pracují. Ve dnech 23. – 25. 8. 2016 se nejen pro koordinátory ULG konala již tradiční URBACT Summer University, kterou tentokrát hostilo nizozemské přístavní město Rotterdam. Třídenní program byl velmi nabitý. Účastníci se studiem teorie i praktickými ukázkami a workshopy vzdělávali v oblastech komunikace a práce s místní podpůrnou skupinou a množstvím metod, jak úspěšně dovést skupinu k vytvoření smysluplného integrovaného akčního plánu.

Červenec: Kick-off meeting projektu VITAL CITIES v Birminghamu
I měsíc červenec byl v projektu VITAL CITIES stráven intenzivní přípravou na tzv. Kick-off meeting v britském Birminghamu. Zástupci města Ústí nad Labem přivezli do Birminghamu podklady ke svým dobrým praxím – projekt „6 minut pro zdraví“ a činnost Člověka v tísni
Jednalo se o první obsahové setkání všech partnerských měst projektu. Na meetingu jsme se seznámili s dobrými praxemi ostatních měst, na vlastní oči jsme viděli dobrou praxi města Birmingham a díky workshopům a praktickému procvičení jsme poznali nové metody práce s místní skupinou projektu a místní komunitou.

Červen 2016: Naše dobré praxe – 6 minut pro zdraví a Člověk v tísni
Po návštěvě zahraničních partnerů a před konáním meetingu v Birminghamu jsou v plném proudu přípravy na zásadní část projektu: představení našich dobrých praxí, které budou inspirovat ostatní projektové partnery. Pracovníci magistrátu města ve spolupráci s autory dobrých praxí připravili dotazníky a materiály k propagaci těchto praxí na zahraničních setkáních.
A čím že se může Ústí nad Labem v zahraničí pochlubit? Při prohlídce města zaujaly zahraniční odborníky především 2 projekty: Velké nadšení vyvolal projekt ústecké kardioložky paní MUDr. Ivety Petrové „6 minut pro zdraví“. Informace o projektu naleznete na webových stránkách http://www.6minutprozdravi.cz/. Zdravotní stezka, kterou si může každý bez omezení dle svých možností vyzkoušet při návštěvě Městských sadů. Stezka si klade za cíl včasné a nenákladné odhalení zdravotních neduhů potenciálních pacientů, kteří se s výsledkem své 6minutové chůze po značené stezce mohou svěřit svému lékaři.
Další aktivitou k pochlubení je činnost organizace Člověk v tísni spojená se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Člověk v tísni je zapojen v projektu Fotbal pro rozvoj, kde dětské fotbalové týmy z celého světa absolvují utkání dle vlastních fair-play pravidel. V rámci nízkoprahových klubů, které organizace provozuje, se děti z okolí mohou realizovat v rámci dílčích sportovních a volnočasových aktivit. Děti a mládež tvoří reportáže pro TV Předlice na YouTube kanál, v klubu MIXer nebo sportují a hrají si na přilehlých hřištích.
V červnu se uskutečnilo první setkání ULG, kde jsme celý projekt představili a o našich dobrých praxích diskutovali.

Květen 2016: Projekt VITAL CITIES právě odstartoval!
Dne 3. 5. 2016 byla spuštěna realizační fáze mezinárodního projektu VITAL CITIES z programu URBACT III. Statutární město Ústí nad Labem se do projektu zapojilo v zimě tohoto roku, kdy nás svou návštěvou poctili Lead Expert projektu pan Twan de Bruijn z Nizozemska a paní Ana Rita Goncalves z portugalského města Loulé, které je vedoucím partnerem projektu. Návštěvě jsme představili město Ústí nad Labem, jeho přednosti i problémy, a společně jsme se vydali například k jezeru Milada, k Sektorovému centru na Severní Terase, do Městských sadů a také jsme navštívili budovu Člověka v tísni v Předlicích.
O čem je vlastně projekt VITAL CITIES? Projekt bude realizován na principu tzv. místní podpůrné skupiny (neboli také ULG). Ta bude složena z odborníků na témata sociální inkluze, řešení veřejných prostranství, propagace zdravého životního stylu, podpory sportu a aktivizace místní komunity. Samozřejmě nesmějí chybět ani zástupci soukromého sektoru, občanských sdružení a občanské společnosti obvodu MO Neštěmice, které je cílovým územím projektu. Cílem této skupiny bude vytvořit tzv. integrovaný akční plán. V něm budou obsaženy cíle a opatření, která by měla směřovat k tomu, aby:
- město podporovalo aktivní sportovní život svých obyvatel nejen ve smyslu podpory organizovaných sportovních subjektů a využívalo k tomu inovativní nástroje
- občané lokality byli angažovaní, měli zájem o aktivní trávení volného času ve veřejném prostoru a sami jej utvářeli tak, aby se v něm cítili dobře
V projektu budou uskutečněny také minimálně 2 akce, během kterých bychom rádi zapojili místní občany a podnítili jejich zájem o veřejný prostor, místní dění a pohybové aktivity. Projekt VITAL CITIES můžete sledovat i na Facebooku „Vital Cities“.