Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

(registrační č. 1211300002)

  • Celkové náklady projektu: 2 847 500 Kč
  • Výše dotace: 1 990 000 Kč
  • Výše spolufinancování města: 857 500 Kč
  • Stav projektu: v realizaci
Záměr
2021
Příprava
2021
Realizace
2022
Dokončeno
2024

Cílem projektu je zajištění zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima vč. návrhu konkrétních opatření a zdrojů financování, organizace Místních dnů pro klima a energii a zřízení pracovního místa zajišťující přípravu akčního plánu a následnou realizaci opatření. Realizací aktivit bude zajištěn cíl podpořit udržitelný rozvoj města Ústí nad Labem, přispět k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2050, zlepšit kvalitu životního prostředí a života obyvatel ve městě a zvýšení odolnosti vůči změně klimatu.

Realizací projektu bude zajištěno dosažení klimaticko-energetických závazků v rámci iniciativy Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Bude zpracován jeden Akční plán pro udržitelnou energii a klima, organizovány tři Místní dny pro klima a energii s min. počtem účastníků 500 osob. V rámci Místních dnů budou poskytovány informace o účelu SECAP a jeho zpracovávání. Místní dny pro klima a energii se budou realizovat ve městě Ústí nad Labem. Předpokladem je organizace dvou Místních dnů v roce 2023 a jednoho v roce 2024, kdy se plánuje jejich propojení s další tematicky související akcí, jako je např. Týden udržitelného rozvoje či Evropský týden mobility. Místní dny se plánují jako přednášky, workshopy a prezentace formou posterů v pronajímaných reprezentativních prostorách s využitím odborných lektorů a zapojením odborníků a odborných konzultantů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V rámci realizace bude umožněn online přenos.

Jiné aktivity

Dokumenty ke stažení