Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem – tzv. Kotlíkové půjčky

  • Celková výše dotace – návratné finanční výpomoci: 4 847 710 Kč
  • Z toho výše dotace pro Cíl 2: 4 790 500 Kč
  • Stav projektu Cíle 1: probíhá splácení kotlíkových půjček
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2021
Dokončeno
2027

Projekt probíhá od 13.1.2020 a ukončen bude po dokončení cíle 2 dne 31.12.2025. Cílem 1 projektu je zajištění předfinancování nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy OPŽP „Kotlíkové dotace“ v Ústeckém kraji formou návratné finanční výpomoci poskytnuté občanům města Ústí nad Labem. Projekt přispěje ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečisťujících látek.

Tyto finanční prostředky město musí vrátit SFŽP nebo využít na pokrytí vlastních zdrojů v rámci realizace projektů Cíl 2: Snížení energetické náročnosti město Ústí nad Labem.

 

Státní fond životního prostředí