SCHICHTOVA EPOPEJ

 

  • Celkové náklady projektu: 245 000 Kč
  • Výše dotace: 74 000 Kč (30,21 %)
  • Výše spolufinancování města: 171 000 Kč (69,79 %)
  • Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 – 30. 3. 2019
  • Realizace projektu byla ukončena
  • Partner projektu: Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.

Cílem projektu je na tématu cyklu obrazů, které byly vytvořeny na objednávku firmy Schicht, dokumentovat pozitivní postoj části německojazyčných obyvatel Československa k 1. republice a tím umožnit širší diskusi o tomto tématu ve vztahu ke vzniku republiky a k událostem let 1938-1945, kdy se část českých Němců přidala na stranu boje proti nacizmu, jako např. Georg Schicht. Obecným cílem je popularizovat téma vzniku republiky na příkladu reklamního projektu firmy Schicht a osudů této rodinné firmy ve vztahu k regionálním dějinám severozápadních Čech. V rámci projektu bude uspořádána výstava, která bude přístupná až do března roku 2019. Zároveň bude vytvořena i doprovodná publikace.