Alej Elišky Krásnohorské

  • Předpokládané náklady projektu: 50 000 000,00 Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: probíhá zpracování architektonické studie
Záměr
2021
Příprava
2023
Realizace
2024
Dokončeno
2025

Město Ústí nad Labem v minulosti zahájilo práce na revitalizace několika veřejných prostorů či území se sídelní zelení v centru města. Pokud město dokončí všechny započaté projekty vzniknou v centru města hezká odpočinková místa pro obyvatele města nebo i pro dojíždějící za prací či turisty.  V následujícím programovém období město plánuje zrevitalizovat ulici Pařížskou, park Míru, alej Elišky Krásnohorské, zadní trakt Masarykovy ulice či Mánesovy sady. Některé parky již prošly částečnou revitalizací či doplněním zeleně a mobiliáře pro odpočinek. Příkladem mohou být Vrchlického sady nebo Park Republiky.

Více informací zde: https://www.socionaut.org/cs/projekty/alejka