Modernizace odborných učeben II. etapa

  • Předpokládané náklady projektu: 189 000 000 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
Záměr
2022
Příprava
2023
Realizace
2025
Dokončeno
2026

Předmětem akce jsou modernizace odborných učeben a dílen na devíti základních školách sestávající ze stavebních úprav, dodávky nového vybavení, nábytku, zřízení bezbariérového přístupu a celkové konektivity škol potřebné pro realizaci projektu „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – II. etapa“.

ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem – modernizace dílen
ZŠ Karla IV -  modernizace interaktivní učebny fyziky s laboratoří včetně konektivity
ZŠ Stříbrnická - modernizace školní dílny a konektivita
ZŠ SNP - modernizace učebny fyziky v budově A, vybudování učebny přírodovědných předmětů v budově B
ZŠ Rabasova - zkvalitnění polytechnické výuky
ZŠ Vinařská - modernizace učeben jazyků a digitálních technologií
Fakultní ZŠ České mládeže – modernizace učebny pro přírodní vědy a učebny informatiky
ZŠ Anežky České – modernizace učebny polytechnického vzdělávání
ZŠ Vojnovičova – vybudování jazykové učebny a rekonstrukce učebny informačních technologií