Rekonstrukce komunikace ulice Hynaisova, Štursova

  • Předpokládané náklady projektu: 1 436 875,- Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: Projektová dokumentace
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2023

Cíle projektu

  • Zvýšení bezpečnosti provozu.
  • Zlepšení průjezdnosti území vymezením průjezdného profilu.
  • Vybudování parkovacích míst.
  • Snížení rychlosti provozu stavební úpravou a dopravním značením.
  • Omezení hlučnosti provozu novými konstrukcemi.
  • Zkvalitnění sjízdnosti úpravou povrchu.
  • Regulace světelného znečištění rekonstrukcí veřejného osvětlení.

 

Fotogalerie