Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP

  • Předpokládané náklady projektu: 67 000 000,00 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: probíhá realizace stavby
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno
2024

Předmětem díla je zajištění stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v komplexní rekonstrukci, vybavením technologiemi a optickém připojení detašovaného pracoviště Městské policie Ústí nad Labem v objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách, Ústí nad Labem. V rámci rekonstrukce budou realizovány dílčí úpravy na vnějším plášti budovy (částečná výměna oken, oprava fasády a úprava části střechy), výměna všech vnitřních výplní otvorů, nové rozvody vody, vytápění, elektro a osazení s tím souvisejících předmětů a komponentů (klozety, umyvadla, sprchy, otopná tělesa, zásuvky, vypínače, osvětlení, apod.). Zároveň budou provedeny práce spočívající v úpravách vnitřních omítek, uprav podlah a osazení nových podlahových krytin a dalšího vybavení (např. kuchyňská linka). Ve 3. NP bude vybudováno nové dohledové centrum, které bude napojeno na novou optickou síť a vybaveno moderní technologií i potřebným nábytkem.

 

Fotogalerie