Rekonstrukce ulice Mezní I. etapa

  • Předpokládané náklady projektu: 14 000 000,- Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: Zahájení stavby
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2023

Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ul. Větrná a s ul. Maková.

Práce obsahují: 

  • Kompletní rekonstrukci komunikace - vozovky.
  • Úpravu přechodů pro chodce v souladu s ČSN 73 6110.
  • Rekonstrukci odvodnění, zádržných systémů a veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce.
  • Úpravu stávajících zastávek MHD Mírová.

Plánovaná je rekonstrukce celé ulice Mezní. Tato stavba řeší pouze I. etapu.

 

Ulice Mezní I. etapa před rekonstrukcí
Ulice Mezní I. etapa před rekonstrukcí

Ulice Mezní I. etapa po rekonstrukci
Ulice Mezní I. etapa po rekonstrukci