Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická

  • Předpokládané náklady projektu: 27 000 000 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
Záměr
2022
Příprava
2022
Realizace
2024
Dokončeno
2025

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy u ZŠ Neštěmická za účelem vybudování multifunkčního areálu, který bude využíván nejenom ZŠ, ale i veřejností. Navržené úpravy budou rozděleny do dvou etap. První etapa bude zahrnovat multifunkční hřiště, atletický ovál, venkovní posilovnu, dětské hřiště, sektor pro skok do dálky a vrh koulí, zázemí areálu, řešení příjezdové komunikace, in line dráhy a přístupových cest). Druhá etapa bude řešit využití navazujícího území, např. vybudování hřiště na fotbal, dráhy na minigolf, popřípadě jiné aktivity.