Revitalizace Mánesových sadů

 • Předpokládané náklady projektu: 36 500 000,00 Kč
 • Předpokládaná výše dotace: 31 025 000,00 Kč
 • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
 • Stav projektu: rezervované finanční prostředky skrze nástroj ITI ÚCHA
 • Připravenost projektu: Probíhá zpracování architektonické studie k aktualizaci PD
Záměr
2022
Příprava
2023
Realizace
2023
Dokončeno
2024

Cíle revitalizace Mánesových sadů:

 • Instalace nového zařízení veřejného osvětlení k zajištění vyšší bezpečnosti občanů.
 • Vybudování nového veřejného prostoru určeného k relaxaci a odpočinku.
 • Místo pro volnočasové aktivity studentů.
 • Dětské hřiště.
 • Sadové úpravy, výsadba stromů, keřů a vybudování nových květinových záhonů.
 • Umístění nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy).