Stavba tenisové haly Ústí nad Labem

  • Předpokládané náklady projektu: 22 575 586,00 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Stav projektu: žádost o dotaci podána
  • Připravenost projektu: zpracována projektová dokumentace stavby, podána žádost o dotaci na realizaci stavby
Záměr
2018
Příprava
2022
Realizace
2024
Dokončeno
2024

Předmětem akce je výstavba nové tenisové haly se dvěma tenisovými kurty. Tenisová hala bude o rozměrech 38 x 38 metrů, výšce 10,2 metrů. Hala se bude skládat z ocelové konstrukce, kdy ve stávající ploše zpevněné plochy kurtů budou provedeny železobetonové základové patky, a na tyto bude namontována ocelová hala se sendvičovým opláštěním panely, doplněné otevíravými okny v horní třetině štítových stěn. Hala bude vybudována jako bezbariérová. Vytápění haly budou zajišťovat vzduchotechnické plynové topné jednotky. Součástí stavby bude prodloužení a napojení přípojky plynu a elektrické energie, napojení vodovodní přípojky na hydrant a elektroinstalace vč. osvětlení s LED svítidly. V rámci stavby bude dodáno základní vybavení tenisové haly, zajišťující provozuschopnost sportovního (vysavač a mycí stroj pro údržbu tenisové plochy, ukazatel skóre, lavičky, ochranné sítě) Cílem záměru je rozšíření využitelnosti sportovního zařízení během celého roku. Díky nástavbě vznikne z tenisových kurtů nová tenisová hala, která bude moci být využívána také v zimních měsících a při nepříznivém počasí, čímž bude zajištěna přístupnost co největšímu počtu organizovaných sportovců a současně vytváří a zlepšuje podmínky k zabezpečení nekomerčních oblastí sportu pro všechny.

Fotogalerie