Ústí nad Labem, ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská

 • Předpokládané náklady projektu: 120 000 000,00 Kč
 • Předpokládaná výše dotace: 90 053 453,45 Kč
 • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
 • Stav projektu: rezervované finanční prostředky skrze nástroj ITI ÚCHA
 • Připravenost projektu: Projektová dokumentace
Záměr
2020
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2025

Cíle projektu:

 • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 • Zvýšení bezpečnosti chodců.
 • Doplnění systému světelně signalizačních zařízení o světelně signalizační zařízení stávajících přechodů pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“.
 • Světelně signalizační zařízení křižovatky u hlavního vjezdu do areálu Masarykovy nemocnice (u nemocniční lékárny) včetně zřízení koordinace mezi světelně signalizačními zařízeními Sociální péče x Krušnohorská x Bělehradská x Stará – přechod pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“ – Sociální péče x Mezní x stanoviště záchranné služby a Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice.

Světelně signalizační zařízení bude vybaveno:

 • Preferencí vozidel integrovaného záchranného systému.
 • Preferencí vozidel veřejné linkové dopravy.
 • Detekcí jízdy na červenou s výstupem do přestupkových agend.
 • Statistickým modulem.