Oranžový přechod Nadace ČEZ v ulici Stříbrnická

  • Celkový rozpočet projektu: 215 000 Kč
  • Výše příspěvku od Nadace ČEZ: 120 000 Kč
  • Předpokládaná účast města: 95 000 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 5. 2023 – 4. 4. 2024

Neosvětlený přechod pro chodce nemá v současnosti bezbariérovou úpravu. Nachází se v obydlené části městského obvodu Severní Terasa a v těsné blízkosti frekventované křižovatky ulic Stříbrnická, Na Návsi a Malátova. Instalací osvětlení u přechodu dojde ke zlepšení viditelnosti v dané lokalitě a tím zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců.

Oranžový přechod Stříbrnická
Současný stav