Ochrana ovzduší - zádost o vydání závazného stanoviska k provozu stacionárního zdroje

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 5. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost viz Formuláře - Název akce, Jméno a adresa žadatele, Jméno a adresa investora, Místo akce (obec, ulice, k.ú., p.p.č.), Typ stacionátního zdroje, Technické parametry zdroje
Projektová dokumentace

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP