Oznámení stanovišť včelstev

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemné oznámení viz Formuláře
a) identifikaci chovatele, tj.
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikaci umístění stanoviště včelstev, tj.
1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím,
2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště a
3. v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění.

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP

Plné znění popisu situace:

Každý včelař má povinnost písemně podat oznámení k místně příslušnému obecnímu úřadu o umístění trvalém a přechodného (kočovného) stanoviště svých včelstev. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 7 vyhl. č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Související informace:

Termín pro ohlášení trvalých stanovišť je konec února každého roku. Nové umístění stanoviť , včetně kočovných, oznamuje chovatel včel nepozději 5 dnů před jejich přemístěním.