Žádost o povolení kanalizace, vodovodu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost na formuláři dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. - Název akce, Jméno a adresa žadatele, Jméno a adresa investora, Místo akce (obec, ulice, k.ú., p.p.č.)
Přílohy uvedeny na formuláři (rozsah je stanoven formulářem)

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP
příloha č. 8 žádost o stavební povolení
příloha č. 12 žádost o kolaudační souhlas
příloha č. 13 oznámení užívání stavby

Související informace:

Žádost podat na podatelně MmÚ - 2. patro