Zvláštní příjemce důchodu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních služeb
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem, (budova PB Centra, 5. patro),
telefon: 475 271 739
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.

Co k tomu potřebujete:

průkaz totožnosti žadatele, odbornou lékařskou zprávu o zdravotním stavu dosavadního příjemce dávek důchodového pojištění v případě, že tento příjemce není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav přijímat dávku důchodového zabezpečení a zároveň není schopen dát souhlas ani prostřednictvím tlumočníka (neslyšící osoba) nebo prostředníka (hluchoslepá osoba) s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a zdravotní stav mu brání v řízení samostatně jednat.

Formuláře:

Formulář stanoven není

Plné znění popisu situace:

Zvláštní příjemce důchodu