Dům dětí a mládeže

Zařízení pro volný čas dětí a mládeže

Ředitel: Dr. Jan Eichler

Dům dětí a mládeže je školské zařízení, které pracuje v oblasti volného času dětí a mládeže. Zařízení je otevřeno i pro rodiče s dětmi a veřejnost.
Práci s dětmi zajišťuje 12 pedagogických pracovníků a kolektiv externích spolupracovníků v počtu 110 až 120 lidí z řad rodičů a ostatní veřejnosti.

Kapacita: blíže neurčena

Cílová skupina: děti a mládež od 2,5 let do 26 let

Nabízené služby:
denní zařízení zabývající se výchovně vzdělávací činností realizovanou v zájmové činnosti dětí a mládeže

Pravidelné činnosti:
kroužky, kluby, soubory v týdnu pro dětskou a rodičovskou veřejnost

Příležitostné činnosti:
akce o víkendech,v týdnu, vedlejších prázdninách, letních prázdninách, letní tábory pro děti

Spontánní činnosti:
výstavy, konzultace, zájezdy, pedagogická praxe posluchačů atd.

DDM organizuje a realizuje soutěže s působností místní, okresní, regionální a republikovou, a účastní se soutěží jiných vyhlašovatelů.
Kontaktní osoba: Dr. Jan Eichler

Adresa:

Velká Hradební 1025/19
400 01 Ústí nad Labem

Telefon

475 210 861
475 209 222

Fax

475 209 922

e-mail

reditel@ddmul.cz

web

www.ddmul.cz