Ostatní výchovně-vzdělávací instituce

Umělecké školství

V Ústí nad Labem pracují 4 základní umělecké školy:

Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4,
400 01 Ústí n/Labem
Tel.: 4752l1914, Fax: 475210551
E-mail: zuserandove@mbox.vol.cz

Základní umělecká škola, Národní 209, 403 31 Ústí n/Labem – Neštěmice
Tel.: 472733877, Fax: 475507242
E-mail: zus.nestemice@volny.cz

Základní umělecká škola, Husova 19, 400 07, Ústí nad Labem
Tel/Fax: 475503178
E-mail: zsazus_ul@vol.cz

Soukromá Základní umělecká škola – Výtvarné studio,
Střekovské nábř. 18, 400 03 Ústí nad Labem
Tel/Fax: 47553 241