APPEACE - War places/Peace citizens

O projektu

Hlavním cílem projektu je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrávaly během významných válečných konfliktů 20. století. Dopady války vždy nejtvrději pocítilo civilní obyvatelstvo, proto je záměrem projektu vytvořit síť muzeí, archivů a institucí, které se zabývají historickými událostmi a připomínají jejich následky na životy občanů.
Každý partner organizuje jedno třídenní projektové setkání ve svém městě, na kterém zajistí program pro zástupce partnerských měst i pro své občany. Dále se účastní šesti návštěv u ostatních partnerů.
Ústí nad Labem realizuje aktivity především prostřednictvím Muzea města Ústí nad Labem. Konference v Ústí nad Labem se uskutečnila ve dnech 7. až 9. dubna 2016.

Hlavní výstupy: Vznik tematické mezinárodní sítě a výměna zkušeností na téma zachování historické paměti a válečných událostí. Udržitelný rozvoj města a zapojení institucí i veřejnosti do udržování historické paměti o minulosti města.
Projekt naplní Cíl 5.5. Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi nové Strategie rozvoje města ÚL na období 2015 – 2020 („patriotismus a sounáležitost s místem mohou být podporovány různými způsoby, vztaženými především k připomínání historického významu místa“).

https://appeace.wordpress.com/

Partneři projektu
Hlavní partner:
obce Montescudo, Montegridolfo a Gemmano (Itálie)
Partneři:
Sandanski (Bulharsko) Ústí nad Labem (Česká Republika) Maribor (Slovinsko) Ipry (Belgie) La Junquera (Španělsko) Kavala (Řecko) Sarajevo (Bosna a Herzegovina)

Financování projektu
Projekt je realizován v průběhu 22 měsíců (listopad 2014 - srpen 2016)
Celkové náklady projektu připadající na Ústí nad Labem: 17 000 € (cca 470 220 Kč).
Dotace EU: až ve výši 100 % formou tzv. paušálních plateb (na úhradu cestovních nákladů a organizaci mezinárodní konference v Ústí nad Labem)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Evropa pro občany.

Kontakty

K projektu se můžete připojit na facebooku - https://www.facebook.com/pages/Appeace-war-places-peace-citizens/816372335095353

 


 

Aktuality

Ústí nad Labem hostilo třídenní zahraniční konferenci

Za účelem třídenní zahraniční konference v rámci projektu APPEACE (War places/Peace citizens) přijelo do Ústí nad Labem jedenáct zástupců evropských měst a muzeí, a to z Rimini (Itálie), Sandanski (Bulharsko), Maribor (Slovinsko), Ipri (Belgie), La Jonquera (Španělsko) a Kavala (Řecko).
Cílem tohoto projektu financovaného z programu Evropa pro občany je výměna zkušeností v oblasti připomínání si hrůzných událostí světových válečných konfliktů. I s ohledem na aktuální konflikty v Evropě je nezbytné pamatovat na jejich možné důsledky. Především dětem a mladým lidem, kteří tyto konflikty sami nezažili, musíme vhodným a atraktivním způsobem ukazovat, jak velký význam a hodnotu má mír pro naše životy.
Konference byla zahájena ve čtvrtek 7. dubna v Muzeu města Ústí nad Labem, a to přivítáním ze strany paní primátorky Věry Nechybové a pana ředitele muzea Václava Houfka. Následovala komentovaná prohlídka výstavy Tenkrát na severozápadě dokumentující události roku 1945 v Ústí nad Labem, na kterou navázala procházka centrem města zaměřená na místa spojená s válečnými událostmi. Odpoledne delegace navštívila Muzeum civilní obrany, které sídlí v bývalém protiatomovém bunkru ve skále pod Větruší.
Páteční program byl zahájen velmi působivou prezentací učitelek a žáků ZŠ v Trmicích, kteří se podíleli na projektu „Zmizelí Langweilovi“. Součástí bylo i promítání krátkého animovaného filmu „Klíč života“, který byl v rámci projektu vytvořen a dokonce vyhrál hlavní cenu poroty na mezinárodní přehlídce audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let Animánie v Plzni v říjnu 2015. Účastníci konference neskrývali své nadšení, a když zmíníme, že jedno oko nezůstalo suché, není to nadsázka.
Odpolední program byl věnován návštěvě malé pevnosti a muzea ghetta v Terezíně. Konference byla zakončena sobotní návštěvou památníku a muzea v Lidicích, a přestože se jednalo o velmi emotivní program, účastníci neskrývali nadšení a spokojenost z nově nabitých zážitků, informací a získané inspirace pro svoji práci.
K celému programu byli přizváni i zahraniční studenti, kteří v Ústí nad Labem studují v rámci programu Erasmus. Jedním z výstupů je rovněž podepsání smlouvy o spolupráci mezi naším muzeem a Muzeum národního osvobození v Mariboru.

 


 

Mítinky

1. Itálie - Montescudo, Montegridolfo, Gemmano
od 20. do 22. listopadu 2014

Účastníci: mítinku se zúčastnilo 101 lidí v následující struktuře:
- 3 účastníci z města La Jonquera (Španělsko),
- 2 účastníci z města Sandansky (Bulharsko)
- 1 účastník z města Kavala (Řecko),
- 2 účastníci z města Ieper (Belgie),
- 2 účastníci z města Maribor (Slovinsko),
- 2 účastníci z města Ústí nad Labem (Česko),
- 10 účastníků z města San Marino (San Marino),
- 2 účastníci z města Brunswick (Kanada)
- 1 účastník z města Mnichov (Německo)
- 76 účastníků z měst Montescudo, Montegridolfo, Gemmano, Riccione, Rimini (Itálie),

Krátký popis:

Mítink byl zahájen v úterý 20. listopadu přivítáním starostkou města Montescudo paní Elenou Castellari v Chrámu míru v Trarivi (Montescudo). Ráno konference pokračovala prezentacemi projektových partnerů, které byly zaměřeny na rozdílné historické vývoje. Později se konference zúčastnil Giuseppe Morganti (Ministerstvo pro vzdělávání a kulturu Republiky San Marino), Francesca Panozzo (Ústav pro dějiny odporu v současné Itálii), Laura Carlini (Emilia Romagna region), Marco Musumeci (Ministerstvo kulturního dědictví) and Mario Turci (Muzeum východní Gótské linie). Na konci konference Umberto Lagari (kurátor Muzea východní Gótské linie) vedl prohlídku Muzea východní Gótské linie a Chrámu míru. Program pokračoval prohlídkou válečných hřbitovů Commonwealthu (na území Coriano a Rimini) a galerií, které hostili Italy vysídlené do San Marina během druhé světové války. Prohlídku vedla Patrizia Di Luca (Univerzita San Marino). Setkání se zúčastnili Giuseppe Morganti (Ministerstvo pro vzdělávání a kulturu Republiky San Marino), Iro Belluzzia (Ministerstvo práce a informatiky), Karen Venturini (koordinátor katedry historie a kultury z University San Marino).

Odpoledne program pokračoval veřejným mítinkem v místě Gótské linie pořádaným Ústavem pro dějiny odporu v současné Itálii v Rimini, následovala prohlídka výstavy „100 000 bratří“ Angela Turchiniho (Ústav pro dějiny odporu v současné Itálii).

V pátek program pokračoval komentovanou prohlídkou Muzea východní Gótské linie (Daniele Diotallevi, Alessandro Agnoletti, Sonia Migani). Za přítomnosti školní třídy se uskutečnil vzdělávací seminář "Život ve válce: každodenní život civilistů a armády" (Vanessa Del Vecchio).
Odpoledne pokračovalo pracovní částí mezi partnery projektu, zaměřenou na definování kalendáře událostí, Dohodu o spolupráci, na projektové řízení a sdílení cílů projektu.

Workshop "Sdílení historie", klíčová aktivita projektu APPEACE, vedla Manuela Priolo. Cílem workshopu bylo vytvořit vážený seznam klíčových výroků týkajících se druhé světové války a dalších válek dvacátého století.
Den byl zakončen v divadle Rosaspina v Montescudo speciálním koncertem " Tour of Italy - the Grand Tour of Italy and Europe", podporovaný Kulturní asociací Gan Eden. Hudební program spojil dvě umělecké cesty dua Rastelli - Braghittoni, první se věnuje populárním melodiím, druhá se věnuje evropské lidové hudbě.

Třetí a poslední den proběhl v městě Gemmano, začátek se uskutečnil v multimediálním sále Přírodní rezervace Onferno. Účastníkům byl promítán prostřednictvím audiovizuální techniky příběh "The War suddenly" od Silvana Cerrutiho a filmu a dále videa předložená partnery.
Po promítání videí následovala proslov podplukovníka Marka Belogiho (Komando rychlé reakce NATO v Itálii) s technicky zaměřenou prezentaci s názvem "Historie bitvy u Gemmana."

V odpoledních hodinách se na závěr setkání uskutečnila procházka vedená Francescem D'Agostinem a Silvanou Cerruti v místech, kde civilisté vyhledaly útočiště v bitvě u Gemmana.

Na mítinku byla rovněž podepsána tzv. partnerská dohoda (ke stažení zde).

Ve dnech 26. - 28. 3. 2015 proběhl již druhý mítink v rámci projektu. Hostitelským městem třídenní konference bylo tentokrát bulharské město Sandanski. Program akce si můžete stáhnout zde.

2. Bulharsko - Sandansky
od 26. do 28. března 2015

Účastníci: mítinku se zúčastnilo 51 lidí v následující struktuře:
- 2 účastníci z měst Montescudo, Montegridolfo, Gemmano, Riccione, Rimini (Itálie),
- 2 účastníci z města La Jonquera (Španělsko).
- 1 účastník z města Kavala (Řecko),
- 2 účastníci z města Ieper (Belgie),
- 2 účastníci z města Maribor (Slovinsko),
- 2 účastníci z města Ústí nad Labem (Česko),
- 15 účastníků z měst Doiran, Novo Selo, Selo Zubovo, Selo Smolare (Makedonie),
- 25 účastníků z města Sandansky (Bulharsko),

Krátký popis:

Druhý mítink projektu se konal ve městě Sandanski (Bulharsko) a to od 26. – 28. března 2015 a byl spojen s prohlídkou válečných pomníků z první a druhé světové války. Jako první byly navštíveny pomníky Rupel a Dorian v Řecku poté bulharské hřbitovy v Novém Selu, FYROM (Makedonie) a klášter Rojden, který byl svědkem několika válek.

Setkání bylo rozděleno na dvě části, na první a druhý den. 26. březen 2015 byl zaměřen na historický vývoj města Sandanski od první balkánské války do druhé světové války. Konaly se dva projevy, které ilustrovaly na jedné straně stručnou historii bulharské armády, a na straně druhé se hovořilo o společnosti v období první poloviny dvacátého století. Pan Dimitar Toshev představil prezentaci „Sandanski během války“. V této prezentaci hovořil o válkách, které postihly region: Balkánská válka v roce 1912 a 1913, první a druhá světová válka. Po teoretické části akce pokračovala interaktivní výukou („hodnota míru“) s cílem posoudit jakou činnost vyvíjí různá muzea a památná místa na téma mír v současné době. Jednalo se o nejzajímavější část se zjištěním různých iniciativ v ostatních zemích, které byly porovnávány s vlastními místními projekty. Někteří z členů zdůraznili důležitost práce s dětmi, jako cestu šíření ponětí o spravedlnosti a míru.

Na závěr paní Karaivanová, učitelka místní školy, vysvětlila spolupráci mezi německými a bulharskými studenty, kteří opravili německé hrobky během 14 dní. Dva studenti reprezentovali tuto spolupráci. Zorganizovali návštěvu na německém hřbitově, kde byl vzdán hold německým obětem první a druhé světové války.

Na druhý den setkání pokračovalo prohlídkou válečných pomníků v památníku smrti v Levunovo a kostela postaveného vojáky během první světové války. Mimoto událost pokračovala návštěvou místa Rupel v Řecku, kde byl navštíven vojenský újezd s pevností, muzeum a Dorjanské jezero, návštěva památníku nezvěstných a hřbitov obětí v Soluni. Po této návštěvě se pokračovalo k britským a řeckým hřbitovům „Cimetière Hellenique Doirani“ v Dorian a do Nového Sela (FYROM – Makedonie) navštívit další hřbitov, věnovaný obětem z Balkánské války a z první a druhé světové válce.

Druhý den setkání byl zajímavý zejména proto, protože bylo možné fyzicky navštívit místa, kde se tyto události odehrály. Poslední den skončil workshopem na téma temperament dějin dvacátého století, jaké jsou její pozůstatky v dnešní době a jak to přispívá k budování naší společné evropské představivosti. Den byl zakončen návštěvou kláštera Rojen a Kordopulova domu v Mělníku.

 

3. Španělsko - La Jonquera
od 18. do 20. června 2015

Účastníci: mítinku se zúčastnilo 51 lidí v následující struktuře:
- 2 účastníci z města Sandanski (Bulharsko),
- 2 účastníci z města Maribor (Slovinsko)
- 2 účastníci z města Ústí nad Labem (Česko),
- 3 účastníci z měst Montescudo, Rimini (Itálie)
- 2 účastníci z města Ypres (Belgie),
- 1 účastník z města Kavala (Řecko)
- 14 účastníků z měst Paříž, Elne, Argeles, Perpignan (Francie),
- 25 účastníků z měst La Jonquera, Girona, Barcelona, Figueres, Portbou, Santa Colomba de Ginet. Agullana (Španělsko)

Krátký popis:

První den odstartoval přivítáním ze strany starosty města La Jonquera, presidenta památečního muzea Sónia Martíneze a ředitele Jordiho Fonta. První část dopoledne byla věnována přednášce zaměřené na téma „Poražený mír: Frankistická represe během poválečného a exilového období“ a „Politické vzpomínky v Katalánii (přeshraniční příklad)“ prezentované Jordim Gaitxem a Davidem Gonzálezem.

Druhá část dopoledne byla věnována vyučování, zahrnující prohlídku exilového muzea a prezentaci vzdělávacích služeb muzea. Poté se konal workshop s názvem “Sdílení historie“, jež odrážel historický scénář během válek. V odpoledních hodinách pokračoval program s průvodcem kolem „Cesty vyhnanství“. Ve večerních hodinách akce pokračovala v Gironě zahájením výstavy „Walter Benjamin. Exilové konstalace“, která se na počest 75. výročí úmrtí Waltera Bejamina organizované v muzeu židovské historie.

Druhý den byl organizován v Potbou. Jörg Zimmer vedl přednášku na téma „Uprchlíci nacismu překračující francouzsko-španělské hranice. Walter Benjamin v Portbou“. Po přednášce setkáni pokračovalo výletem s průvodcem na téma „Ústup a hranice během druhé světové války“ k uctění památky Waltera Benjamina, dále byl navštíven památník Coll de Belitres a další památná místa v Portbou.

Ve večerních hodinách v muzeu pokračovaly diskuze na témata: „Význam hranic: Minulost a současnost“: sdílení a osobní význam hranic v každé zemi. Po diskusi následovalo promítání dokumentu o hromadných hrobech frankismu ve Španělsku a debaty s filmaři.

Třetí den se odehrál v porodnici v Elne (Francie), kde se také uskutečnila přednáška na téma „Francouzské internační tábory“ odprezentovaná Sergem Barbem (potomek španělských republikánských uprchlíků). Mítink skončil v Argelés návštěvou hradu Valmy.

4. Slovinsko - Maribor
od 18. do 20. září 2015

Účastníci: mítinku se zúčastnilo 51 lidí v následující struktuře:
- 2 účastníci z města Ústí nad Labem (Česko),
- 2 účastníci z města Sandanski (Bulharsko),
- 2 účastníci z měst Montescudo, Rimini (Itálie)
- 2 účastníci z města Ypres (Belgie),
- 1 účastníci z města Kavala (Řecko)
- 2 účastníci z města La Jonquera (Španělsko),
- 10 účastníků z města Zadar (Chorvatsko)
- 30 účastníků z města Maribor (Slovinsko)

Krátký popis:

Ve dnech 18. – 20. září se konal čtvrtý mítink projektu „APPEACE“ v Mariboru (Slovinsko). Setkání bylo organizováno Museem národního osvobození v Mariboru ve spolupráci se základní školou Drago Kobal, kde byla pro řízení spolupráce vybrána Marjetka Berlič a se základní školou Prežihov Vranc, kde pro koordinaci projektu byla vybrána Natalija Carmona a Klavdija Šipus.

První pracovní den odstartoval prezentací týkající se vzdělávání o přípravě exponátů a materiálů v Muzeu národního osvobození v Mariboru, kde byly prezentovány výstavy, a to zejména ty s důrazem na první a druhou světovou válku. Po prezentaci a prohlídce muzea setkání pokračovalo na ZŠ Preživov Voranc za přítomnosti žáků, dvou mentorů a ředitelky školy Janji Bukovec. Účastnili se také žáci a mentoři ze ZŠ Drago Kobal. Prvně došlo k promítání krátkého filmu o životě v Mariboru během druhé světové války vytvořený studenty. Film vrátil veřejnost v čase do daného období. Žáci a další účastníci pak byli rozděleny do několika týmů. Týmy základních škol se skládaly ze dvou žáků z každé školy, zatímco ostatní účastníci projektu vytvořily samostatný tým. Každý tým dostal svůj vlastní úkol a téma, vztahující se k válce a dětem ve válce. Žákům byly poskytnuty originální dokumenty k přípravě na prezentaci, která musela být v anglickém jazyce. Témata byla následující: děti ve válce, děti uprchlíků a dětských vojáků dnes, ukradené děti během druhé světové války, ilegální děti, děti z internace atd. Způsob, jakým se každá skupina rozhodla prezentovat svoje téma, závisel výhradně na jejich představivosti.

Třetí skupina (ostatní účastníci projektu) dostaly speciální úkol. Z poskytnutého materiálu museli postavit vilu. Byli rozděleni do třech skupin na žlutý, modrý a červený tým. Žlutý tým měl všechna práva. Modrý tým byl podřízen žlutému, ale i přesto držel některá práva. Zatímco červený tým neměl žádná práva a musel postupovat podle pokynů žlutého a modrého týmu. Zároveň nebylo dovoleno mluvit, a to ani v rámci týmu. Cílem bylo vyzkoušet diskriminaci a non-verbální komunikaci. Výsledky úsilí žáků byly výjimečné. O zadaných tématech připravovaly vynikající prezentace. Vytvářeli plakáty, psali básně, kreslili atd. Projekt ostatních účastníků také zpracoval opravdu zajímavé a poučné prezentace.

V odpoledních hodinách akce pokračovala prohlídkou ve slovinském muzeu vojenských ozbrojených sil vedenou Mladen Horvatem za účasti ředitele muzea Zvezdana Markoviče. V muzeu byl kladen zvláštní důraz na Slovinskou válku o nezávislost. Na konci dne byl navštíven hřbitov za účelem uctění památky generála Rudolfa Meistera a obětí světových válek. Dále byly zapáleny svíčky u památníku věnovanému sovětským obětem a na mohyle míru. Program prvního dne byl zakončen návštěvou budovy pro válečné zajatce.

Následující den pokračoval prohlídkou zaměřenou na bitvu u Pohorje. Prohlídka se konala v Osankarica za přítomnosti zástupců Slovinských ozbrojených sil. Žáci ze ZŠ Drago Kobal na výstavě praporu představili program týkající se posledních dnů vojáků a jejich konečnou bitvu. Žáci i ostatní účastníci se pak připojili k písním, které zazněly v rámci Osankarica. Jak bylo plánováno byla také uspořádána návštěva na místě závěrečné bitvy praporu. Zazněla píseň “Počivaj jezero v tihoti“, bylo možné zapálit svíčky a položit věnce. Žáci ozdobili pomník vlastnoručně podepsanými kameny. Později došlo k promítání filmu právě o této bitvě.

Ve večerních hodinách se konal workshop s názvem „Strávit noc v muzeu“. Jedná se o speciální program, který Národní osvobozenecké muzeum pořádá již řadu let. Jedná se o pokus seznámit děti s historií, ukázat jim muzeum a zároveň chránit kulturní dědictví. V čele s kurátorem muzea Urošem Doklem bylo možné se dozvědět, jakým způsobem transformovat konflikty, jak se učit z historie, jak vytvářet vazby uvnitř skupiny a hledání řešení problémů, které se vyskytly na jejich cestě. Vzhledem k vyčerpávajícímu programu a namáhavému dni všichni účastníci přespali v muzeu.

V dopoledních hodinách se loučili plní vzpomínek. Během posledního dne se uskutečnila prohlídka památek v Mariboru. Následně byla navštívena oslava dnů evropského dědictví, která se konala v Mariborském národním osvobozeneckém muzeu.

5. Česko – Ústí nad Labem
od 7. do 9. dubna 2016

Účastníci: mítinku se zúčastnilo 51 lidí v následující struktuře:

- 2 účastníci z města Maribor (Slovinsko)
- 2 účastníci z města Sandanski (Bulharsko),
- 3 účastníci z měst Montescudo, Rimini, Bolzano (Itálie)
- 2 účastníci z města Ypres (Belgie),
- 1 účastník z města Kavala (Řecko)
- 3 účastníci z měst La Jonquera, Valencia (Španělsko),
- 8 účastníků z měst Ankara, Gaziantep, Kutahya, Instanbul (Turecko)
- 2 účastníci z města Siaulia (Litva)
- 1 účastník z města Turku (Finsko)
- 1 účastník z města Prešov (Slovensko)
- 2 účastníci z městaSochi (Rusko)
- 1 účastník z města Krakow (Polsko)
- 1 účastník z města Rijeka (Chorvatsko)
- 1 účastník z města Bukurešť (Rumunsko)
- 21 účastníků z města Ústí nad Labem (Česko),

Krátký popis:

Konference byla zahájena ve čtvrtek 7. dubna 2016 v Muzeu města Ústí nad Labem uvítací řečí primátorky města paní Věrou Nechybovou a panem Václevem Houfkem, ředitelem muzea. Úvodní část projektu zahrnovala rovněž uzavření Dohody o spolupráci mezi ústeckým muzeem a Muzeem národního osvobození v Mariboru, protože tato dvě města mají mnoho společného, pokud jde o historii a spolupráce mezi muzei bude určitě velmi plodná.

Po úvodní části následovala komentovaná prohlídka výstavy „Tenkrát na severozápadě,“ dokumentující události roku 1945 v Ústí nad Labem. Součástí programu byla prohlídka celého centra města, která byla zaměřena na místa spojená s válečnými událostmi - památky, kostel Nanebevzetí Panny Marie (naklánějící se od své osy od náletů za druhé světové války), most Dr. Edvarda Beneše (spojený s tragickými událostmi následujícími během násilného vysídlení Němců). Odpolední program byl věnován návštěvě Muzea civilní obrany, které se nachází v bývalém protileteckém krytu ve skále pod Větruší.

Poslední událost čtvrtečního programu byl workshop s názvem „Sdílení historie,“ který se uskutečnil na ústeckém magistrátu a byl věnován událostem první a druhé světové války. Později probíhala diskuse týkající se událostí dne, smysl celého projektu, motivace účastnit se takové iniciativy, jakož i další cíle a navazující činnosti.

Páteční program začal velmi působivou prezentací připravenou učiteli a žáky základní školy v Trmicích, kteří se podíleli na projektu „Zmizelí Langweilovi.“ Prezentace zahrnovala také krátký animovaný film s názvem „Klíč života,“ vytvořený v rámci projektu. A co víc, film získal velkou cenu poroty v mezinárodní soutěži audiovizuálního díla dětí a mládeže do věku 26 let - Animánie Festival, který se konal v Plzni v říjnu 2015. Účastníci konference neskrývali nadšení, nemluvě o tom, že jedno oko nezůstalo suché, a to bez nadsázky.

Odpolední program byl věnován návštěvě Terezína. Nejprve byli účastníci provedeni tzv. Malou pevností (používala se jako věznice gestapa pro politické vězně a později v průběhu druhé světové války pro pronásledované Židy z ghetta). Dalším místo bylo Muzeum ghetta v centru Terezína.

Konference skončila sobotní návštěvou Památníku Lidice vč. muzea, místa s tragickým osudem, (město vypálili nacisti v reakci na úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha). Návštěva začala s prohlídkou vzpomínkových míst (pomníků a soch umístěných na místech, kde se konaly popravy nebo kde stávala škola nebo kostel). Následovala prohlídka moderní expozice v místním muzeu. I přes velmi emotivní program účastníci ukázali nadšení a spokojenost s novou zkušeností a inspirací.