BSC a vzdělávání v DPmÚL

POPIS PROJEKTU

Smyslem projektu je prostřednictvím procesního řízení a metody Balanced ScoreCard (BSC) vybudovat ve společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem zcela novou vrstvu informační společnosti a novou kvalitu firemní kultury s důrazem na kvalitu a možnosti systému řízení.

BSC zobrazuje podnik ze čtyř perspektiv - finanční, zákaznická, procesní a zdrojová. BSC se tak stává nástrojem řízení organizace, jak na strategické, tak i taktické a operativní úrovni. Zavedení tohoto systému umožní další rozvoj řízení organizace tak, aby tato mohla efektivně provádět politiku poskytování veřejných služeb s adekvátní zpětnou vazbou z celé struktury organizace a umožní tak zvýšit kvalitu řízení v organizaci a vzájemnou interakci se zřizovatelem.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu: 5.266.168 Kč
Dotace OP LZZ:                  4.476.242 Kč
Spoluúčast města ÚnL:          789.926 Kč
Dotační titul: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba realizace projektu: duben 2010 - březen 2012