MEDACCESS

Mezinárodní projekt MED-PACT - MEDACCESS - podpora menšin a znevýhodněných skupin obyvatelstva

Cílem projektu, jehož nositelem bylo řecké město Komotini, byla podpora menšin a znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím městské sociální integrace. Podstatou projektu byla podpora lokálních samospráv a výměna zkušeností mezi partnerskými městy zapojenými do projektu. Konkrétně se projekt zaměřil na zlepšení postavení národnostních a náboženských menšin i jinak znevýhodněných skupin obyvatelstva, na snížení jejich nezaměstnanosti, aktivnější zapojení do veřejného života v obcích a městech, zrovnoprávnění žen či na podporu obyvatel postižených zemětřesením.

Město Ústí nad Labem přistoupilo do projektu v jeho přípravné fázi v roce 2006. V roce 2007 začala realizační fáze projektu a v prosinci roku 2008 byl projekt ukončen. Projekt byl financován z programu MED-PACT, iniciativy MEDA Evropské Komise (EuropeAid). Dalšími  partnery projektu byly vedle řeckého Komotini a Ústí nad Labem také další tři města: Yalova v Turecku, Kardjali v Bulharsku a Annaba v Alžírsku.

Web: www.med-access.eu

Hlavními aktivitami jsou:

  • analýza současné situace a příprava databáze
  • technická asistence prostřednictvím doporučení a "hlavních plánů"
  • zvyšující se technická kapacita prostřednictvím tréninku, konferencí/studijních návštěv
  • aktivity zajišťující osvětu a šíření poznatků

Náklady města na účast v projektu:                     2,9 mil. Kč,--
z toho příspěvek od Evropské komise:          1,9 mil. Kč,--
vlastní zdroje:                                                 1,0 mil. Kč,--