Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (Dánsko)

Hlavní cíl projektu je výměna a získání nových poznatků a praktických zkušeností, které zlepší účastníkům jejich kompetence a pomohou při zdokonalováni jejich práce a spolupráce s ostatními partnery v regionu při řešení zaměstnanosti znevýhodněných skupin. Následným cílem je zkvalitnění poradenských služeb pro klienty a využití poznatků a zkušeností při přípravě a realizaci nových programů. Vyústěním by pak mělo byt snižovaní počtu nezaměstnaných, odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a ovlivňování celkové zaměstnatelnosti. Cílové skupiny jsou stejné jako u předchozího projektu.

Podpořeno:  z programu Leonardo da Vinci, Mobility - výměna
Termín realizace:  10. ledna 2006 – 30. září 2006
Tento projekt byl realizován s podporou Evropského společenství (Magistrát města Ústí nad Labem nese veškerou odpovědnost za obsah a Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití zveřejněných informací)
Detailnější informace o projektu: >>> ke stažení (.doc, 180kB, do nového okna)