Průmyslová zóna severní předlice, ústí nad labem - II. Etapa - 2. stavba - PŘEMOSTĚNÍ

POPIS PROJEKTU:

Tento projekt je dílčí částí II. Etapy (2. stavba v rámci etapy) realizace komplexního projektu průmyslové zóny Severní Předlice, jejímž hlavním cílem je zvýšení počtu podnikatelských subjektů a snížení nezaměstnanosti v regionu.
Hlavní aktivity projektu zahrnovaly realizaci následujících 3 stavebních objektů:

  •  Příjezd ke spínací dálnici
  •  Přemostění tratí ČD ke sjezdu z dálnice D8
  •  Ochranná zeleň

Výstavba uvedených stavebních objektů znamenala dokončení II. Etapy (závěrečné) projektu přípravy a realizace průmyslové zóny Severní Předlice. To znamená, že byla dokončena komplexní příprava lokality – průmyslové zóny o celkové rozloze 28 ha.
Následující fotografie dokumentují průběh stavby:

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové výdaje: 1 844 091 EUR
Dotace (Phare 2003+SR): 1 304 575 EUR
Spoluúčast města: 539 516 EUR

Doba realizace: červen 2005 - srpen 2006                             

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.