Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště

POPIS PROJEKTU

Významná ústecká dominanta Větruše proběhla zásadní rekonstrukcí. Předmětem obnovy byla nejen samotná budova Větruše, ale bylo též revitalizováno přilehlé okolí a výstavěn sportovní areál.

V rámci sportovního areálu na Větruši vyrostlo za přispění finančních prostředků Evropské unie zrcadlové bludiště.

Projekt vybudování zrcadlového bludiště v rámci sportoviště na Větruši s názvem "Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště" byl spoufinancován z Iniciativy Společenství INTERREG III A, Priorita G - Hospodářský rozvoj kooperace podniků, Opatření G2 - Cestovní ruch (Turistika).

V lednu 2005 vypracoval Odbor aktivní politiky Magistrátu města Ústí nad Labem žádost o podoru z prostředků Iniciativy Společenství INTERREG III A. 12.01.2005 Bylo vydáno stavební povolení. Dodavatelem stavby byla Severočeská stavební a. s. Stavební práce byly fyzicky zahájeny 11.05.2005.

Zrcadlové bludiště je solitérním objektem osmiúhelníkového půdorysu se samostatným vstupem a vstupní halou. Z haly jsou přístupné prostory pokladny propojené s kanceláří, výstavní prosory a samotné zrcadlové bludiště. K dispozici jsou hygienická zařízení pro muže, ženy a vozíčkáře. Součástí objektu jsou i provozní a skladové prostory. Kolaudační rozhodnutí na objekt SO 06 Zrcadlové bludiště bylo vydáno 05.12.2005 a nabylo právní moci dne 12.12.2005.

 

                                        

Součástí projektu byla i neinvestiční část. Byl připraven dvojjazyčný leták prezentující výsledky projektu. Zároveň byla 15.12.2005 na objekt umístěna pamětní deska.

Ve výstavních prostorách bludiště se konají výstavy. Od prosince 2005 do března 2006 zde byla výstava prací žáků ZŠ Elišky Krásnohorské a žáků Fortis Akademie z Chemnitz. Od dubna do září 2006 zde byla prezentována výstava fotografií předčasně zesnulé Karin Kaune z našeho partnerského města Chemnitz. Od září do října 2006 si mohou návštěvníci prohlédnout historické obrázky dokumentující existenci výletního místa Větruše již v minulém století. Od 16.10.2006 plánujeme výstavu obrázků, které namalovaly děti trpící rakovinou během své ergoterapeutické péče v sanatoriu v Chemnitz. Na sklonku roku 2006 budeme prezentovat výstavu cestopisných fotografií a od ledna 2007 se připravuje instalace grafických listů z cest po Krušonohoří ze 17. a 18. století.  

Zároveň se v areálu Větruše konají sportovní hry, oslavy Dne dětí (např. akce "Dětský den, blechy ven" uskutečněná 22.07.2006) a jiné kulturní a společenské akce. 17.09. proběhne zábavné odpoledne s divadelními představeními a ukázkami historického šermu, na které jsou srdečně zváni jak místní občané, tak i občané partnerského města Chemnitz a ostatní zájemci.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 4 567 534 Kč
Dotace (INTERREG III A + SR): 3 655 131 Kč
Spoluúčast města: 912 403 Kč

Doba realizace: květen 2005 - prosinec 2005

 

 

Tento projekt byl spolfinancován Evropskou unií.