Trasy netušených krás

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu bylo sestaveno 5 tematických turistických tras (4 v ústeckém regionu, 1 na německé straně), které byly místnímu obyvatelstvu zpřístupněny v českém i německém jazyce pomocí klasických i nových médií - v rámci projektu bylo zakoupeno 5 ks audioguidů, které budou k dispozici v informačním středisku města.

Během roku 2011 pak proběhnou také 2 presstripy včetně tiskových konferencí pro zástupce cestovních kanceláří a agentur a médií a 6 průvodcovaných procházek pro veřejnost (4 na české straně, 2 na německé straně). Doposud méně známe atrakce tak budou propojeny do tématických tras a společně přeshraničně propagovány v obou jazycích.

Partnerem tohoto projektu je Obecní dům Drážďany - Neustadt.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklad projektu:         15 975 EUR
Dotace Fond malých projektů:  13 578 EUR
Spoluúčast města ÚnL:               2 397 EUR

Doba realizace:  listopad 2010 - říjen 2011

    EUROREGION ELBE/LABE