Zapojte se aktivně do plánování města

Zapojte se aktivně do plánování města
13.4.2017
Trápí vás problémy našeho města? Chcete se aktivně zapojit do plánování města? V tom případě využijte elektronický formulář projektové fiche.

 
Projektová fiche je obecný popis projektu. Slouží jako vstupní informace při rozhodování o předběžném výběru projektů k realizaci a možném spolufinancování projektu z veřejných nebo soukromých zdrojů.
Pro snazší vyplnění projektové fiche oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu Ústí nad Labem připravilo ve spolupráci se společností Metropolnet, s. r. o.
a) elektronický formulář projektové fiche,
b) postup pro podávání projektové fiche.

Projektové fiche lze vyplňovat elektronicky na webových stránkách města Ústí nad Labem do 30. 4. 2017.

Další podrobnosti jsou k dispozici zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/strategie-rozvoje-mesta/projektova-fiche-2018.html

Bližší informace zájemcům poskytne Ing. Lucie Sádlová z oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje na e-mailové adrese lucie.sadlova@mag-ul.cz anebo na telefonním čísle +420 475 271 523.