Materiály

Materiály jsou zveřejněny v podobě jejich návrhu, jak byly připraveny na zasedání zastupitelstva města. Návrh může být na těchto zasedáních na základě rozhodnutí zastupitelů měněn, doplňován či jinak modifikován, což se do zveřejněných návrhů materiálů již nepromítá. Návrhy materiálů přihlášených po termínu, který je stanoven jednacím řádem, zveřejňovány nejsou.

13. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem - 17. 6. 2024

 

Archiv