Nařízení města

č. 2/2021 (vyvěšené 2.6.2021, účinné 20.6.2021)

Kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007 Tržní řád.
 

č. 1/2021 (účinné 1.3.2021)

O vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel.
 

č. 1/2019 (vyvěšené 11.7.2019, účinné 25.7.2019)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacích obvodů Litvínov - ORP Ústí nad Labem 403803 a Děčín - ORP Ústí nad Labem 404802
 

č. 1/2015 (vyvěšené 9.7.2015, účinné 23.7.2015)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Ústí nad Labem.
 

č. 1/2014 (vyvěšené 8.4.2014, účinné 23.4.2014)

Kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007 ve znění nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2011 a ve znění nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2013.
 

č. 2/2013 (vyvěšené 20.9.2013, účinné 5.10.2013)

Kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007 ve znění nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2011.
 

č. 1/2013 (vyvěšené 30.8.2013, účinné 16.9.2013)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území lesního hospodářského celku Ústí nad Labem.
 

č. 1/2012 (vyvěšené 15.6.2012, účinné 15.6.2012)

O zrušení některých obecně závazných vyhlášek
(ruší OZV č. 45/1996, 46/1996, 58/1999, 61/2000, 62/2000, 64/2000, 67/2000, 68/2000)
 

č. 1/2011 (vyvěšené 20.5.2011, účinné 3.6.2011)

Kterým se ruší a nahrazuje nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2008 (tržní řád).
 

č. 2/2010 (vyvěšené 8.10.2010, účinné 1.11.2010)

Kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel.
 

č. 1/2010 (vyvěšené 26.2.2010, účinné 15.3.2010)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území lesního hospodářského celku Telnice.
 

č. 1/2009 (vyvěšené 30.10.2009, účinné 15.11.2009)

Kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 
 

č. 1/2005 (vyvěšené 10.10.2005, účinné 26.10.2005)

Kterým se vyhlašuje Místní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, benzo(a)pyrenu, benzenu, pachových látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Statutárního města Ústí nad Labem
 

č. 1/2004 (vyvěšené 1.4.2004, účinné 16.4.2004)

Aktuální informace k novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 

č. 1/2003 (vyvěšené 8.9.2003, účinné 24.9.2003)

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov