Vyhlášky města

Strana: [1]  [2] 

OZV č. 3/2021 (vyvěšena 21.12.2021, účinná 5.1.2022)

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
(ruší OZV 4/2011)
 

OZV č. 1/2021 (vyvěšena 25.5.2021, účinná 11.6.2021)

O regulaci provozování hazardních her
(ruší OZV 6/2011)
 

OZV č. 2/2020 (vyvěšena 19.5.2020, účinná 1.9.2020)

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(ruší OZV 2/2011, 2/2012)
 

OZV č. 1/2020 (vyvěšena 19.5.2020, účinná 1.10.2020)

O místním poplatku z pobytu
(ruší OZV 3/2019)
 

OZV č. 2/2019 (vyvěšena 17.12.2019, účinná 1.1.2020)

O místním poplatku ze psů.
(ruší OZV 1/2011)
 

OZV č. 1/2019 (vyvěšena 17.12.2019, účinná 1.1.2020)

O evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.
(ruší OZV 1/2009)
 

č. 1/2018 (vyvěšena 20.9.2018, účinná 5.10.2018)

O zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb.
(ruší OZV 1/2004)
 

č. 3/2017 (vyvěšena 22.9.2017, účinná 1.1.2018)

Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(ruší OZV 5/2012)
 

č. 2/2017 (vyvěšena 10.4.2017, účinná 25.4.2017)

Kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem
 

č. 1/2016 (vyvěšena 27.9.2016, účinná 1.1.2017)

Kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem
 

č. 4/2012 (vyvěšena 15.6.2012, účinná 1.7.2012)

Statut Statutárního města Ústí nad Labem
(ruší OZV 3/2005, 7/2005, 10/2006, 5/2007)
 

č. 3/2012 (vyvěšena 15.6.2012, účinná 15.6.2012)

O zrušení některých obecně závazných vyhlášek
(ruší OZV č. 69/2000, 70/2001, 71/2001, 73/2001, 74/2001, 76/2001, 77/2001, 78/2001, 79/2001, 84/2002, 85/2002, 3/2003, 6/2004, 7/2004, 8/2004, 9/2004, 10/2004, 11/2004, 1/2005, 9/2005, 10/2005, 11/2005, 13/2005, 14/2005, 15/2005, 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 6/2006, 7/2006, 8/2006, 9/2006)
 

č. 1/2012 (vyvěšena 22.2.2012, účinná 22.2.2012)

Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
(ruší OZV 5/2011)
 

č. 2/2010 (vyvěšena 17.6.2010, účinná 21.6.2010)

O zřízení městské policie, kterou se ruší OZV č. 19/1992, o zřízení útvaru městské policie a OZV č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 19/1992
 

č. 3/2009 (vyvěšena 26.11.2009, účinná 1.1.2010)

O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Ústí nad Labem
 

č. 4/2008 (vyvěšena 19.12.2008, účinná 1.1.2009)

K zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (vyhláška o čistotě a zeleni)
 

č. 3/2008 (vyvěšena 26.6.2008, účinná 1.1.2009)

Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

č. 3/2007 (vyvěšena 20.9.2007, účinná 3.10.2007)

Kterou se mění OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
(mění OZV 4/2009)
 

č. 8/2005 (vyvěšena 7.10.2005, účinná 22.10.2005)

O zrušení obecně závazných vyhlášek č. 3/1991 a č. 11/1992