Různé

Vyvěšeno: 15.5.2024
Sejmuto: 5.6.2024
Vyvěšeno: 2.1.2024
Sejmuto: 31.12.2024
EUD - Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství