Veřejné vyhlášky, OZV, nařízení města, opatření obecné povahy (OOP) a rozhodnutí

Vyvěšeno: 23.5.2024
Sejmuto: 8.6.2024
Vyvěšeno: 23.5.2024
Sejmuto: 10.6.2024
EUD - OOP č.j. KUUK/077838/2024 - I/30 Ústí n.L.,ul.Pražská - obj.trasa+upoz.na uzav.ul.Čajkovského
I/30 Ústí n.L., ul.Pražská - obj. trasa + upoz.na uzav.ul.Čajkovského-reko vodov.+kanal.
Vyvěšeno: 22.5.2024
Sejmuto: 7.6.2024
EUD - PÚ - DZ p.p.č. 211 - k.ú. Habrovice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 22.5.2024
Sejmuto: 7.6.2024
Vyvěšeno: 22.5.2024
Sejmuto: 7.6.2024
Vyvěšeno: 22.5.2024
Sejmuto: 7.6.2024
Vyvěšeno: 22.5.2024
Sejmuto: 7.6.2024
Vyvěšeno: 21.5.2024
Sejmuto: 6.6.2024
Vyvěšeno: 20.5.2024
Sejmuto: 6.6.2024
EUD - OOP č.j. KUUK/074736/2024 - I/30 Ústí n.L.,ul.Přístavní - Reko Benešova mostu-lávka
I/30 Ústí n.L.,ul.Přístavní - Reko Benešova mostu - lávka pro pěší - uzav. podz. park.
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 2.6.2024
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 2.6.2024
EUD - PÚ - DZ p.p.č. 187 - k.ú. Nová Ves
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 2.6.2024
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 2.6.2024
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 2.6.2024
Vyvěšeno: 17.5.2024
Sejmuto: 9.6.2024
Zveřejnění závazného stanoviska EIA
Teplárna Trmice, přechod na nízkoemisní zdroje
OV4229_zaveryStan.pdf
Vyvěšeno: 16.5.2024
Sejmuto: 1.6.2024
Vyvěšeno: 16.5.2024
Sejmuto: 1.6.2024
Vyvěšeno: 16.5.2024
Sejmuto: 3.6.2024
EUD - OOP č.j. KUUK/073180/2024 - I/30+I/62 Ústí n.L.ul. - upoz.na uzavírky MK+II/613
EUD - I/30+I/62 Ústí n.L.ul. - upoz.na uzavírky MK+II/613 - RunTour Ústí nad Labem 2024
Vyvěšeno: 15.5.2024
Sejmuto: 31.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
EUD - PÚ - DZ ul. Předlická - k.ú. Předlice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 14.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
Vyvěšeno: 13.5.2024
Sejmuto: 29.5.2024
Vyvěšeno: 13.5.2024
Sejmuto: 29.5.2024
Vyvěšeno: 13.5.2024
Sejmuto: 30.5.2024
EUD - OOP č.j. KUUK/070707/2024 - I/30+I/62 Ústí n.L., ul.Pražská + Přístavní
I/30+I/62 Ústí n.L.,ul.Pražská+Přístavní-obj.tr.+upoz.uzav.ul.Bílinská-oprava žel.mostu
Vyvěšeno: 10.5.2024
Sejmuto: 28.5.2024
EUD - OOP č.j. KUUK/070134/2024 - I/30 Ústí n.L., ul.Všebořická - Upozornění na nazavírku
EUD - I/30 Ústí n.L.,ul.Všebořická-upoz.nazavírku KM ul.Kosmova-Reko plynovodu Masarykova
Vyvěšeno: 9.5.2024
Sejmuto: 27.5.2024
EUD - VV č.j. KUUK/067226/2024 - Oznámení zahájení společného řízení
Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII - PD, Rekonstrukce propustků
Vyvěšeno: 30.4.2024
Sejmuto: 31.5.2024
Vyvěšeno: 29.4.2024
Sejmuto: 29.5.2024