Komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského č. p. 806

předseda: Bc. Yveta Tomková
tajemník: Bc. Jakub Jeřábek
členové:

Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. Lenka Jaremová
Mgr. Taťána Bartová
Petra Krsková
Milan Stýblo

 

zpět