Hlasování

Předkládat návrhy lze elektronicky i písemně

Písemnou formou, prostřednictvím formuláře, který je možné stáhnout/vytisknout zde.
Vyplněný formulář vč. příloh je možné podat osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústí změn“ s uvedením adresy:
Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8,
401 00 
nebo zaslat poštou s dodržením stejných náležitostí.

Elektronickou formou, a to buď zasláním vyplněného formuláře vč. příloh na email: ustizmen@mag-ul.cz, datovou schránkou vt8bhx2 nebo jeho vyplněním zde:

PŘIHLÁSIT NÁVRH ONLINE