Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností

  • Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností (dále jen “BRUL-ORP”) je poradním orgánem primátora města pro přípravu na krizové situace
  • Na jednání BRUL-ORP se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • Obsah činnosti BRUL-ORP je dán ustanovením §8 nařízení vlády č.462/2000 Sb., v platném znění
  • BRUL má 8 členů
  • Statut Bezpečnostní rady Ústí nad Labem (.pdf, 187 kB)

 

funkce

jméno

pracovní zařazení

předseda

PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor města

místopředseda

Mgr. Tomáš Vlach

Náměstek primátora

tajemník

Bc. Eduard Křepel, DiS.

Kancelář primátora města - referent krizového a havarijního plánování

člen

Mgr. Miloš Studenovský

Magistrát města ÚL - tajemník

člen

Ing. Bakule Pavel

Městská policie ÚL - ředitel

člen

Mgr. Trpišovský Jan

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vedoucí krizového řízení

člen

Plk. Ing. Jindřich Holeček

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - vedoucí územního odboru Ústí nad Labem

člen

Plk. Ing. Jiří Vlček

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - ředitel územního odboru Ústí nad Labem