Krizový štáb

Krizový štáb Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností

 • Krizový štáb Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností (dále jen KŠUL-ORP) je pracovním orgánem primátora pro řešení krizových situací
 • KŠUL-ORP svolává primátor v případě, že je vyhlášen některý z krizových stavů, ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, případně je svolání nezbytné pro řešení mimořádné události
 • KŠUL-ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření primátorovi, a to zejména na základě podkladů členů BRUL-ORP a stálé pracovní skupiny KŠUL-ORP
 • Složení KŠUL-ORP:
  • předseda – primátor města
  • členové BRUL-ORP
  • členové příslušné stálé pracovní skupiny
   • tajemník KŠUL-ORP – je to zároveň tajemník BRUL-ORP
   • pracovníci obecního úřadu ORP
   • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému
   • odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace
 • KŠUL-ORP je aktivován ve složení, které odpovídá charakteru mimořádné události nebo krizové situace